Toplum 17


2.8.2020

Bir hard diskteki bilgilerin, verinin dışarıdaki bir DV’ ye veya USB’ye alınıp aktarılması gibi kuplajlarla bir öncesinin kuantum dünyasına ait imaj enerjisi bir sonrası olan çekirdek boyutuna aktarılıyordu. Çekirdek dünyası çok karmaşıktı. Oysa çekirdek dünyası kuantum dünya karşısında oldukça sade, oldukça yalındı.

 

İmajlarıyla bileşim veren kuant bileşikleri atom çekirdekleriydi. Atom çekirdeği çevresine elektron denen bir kuant cismi de almakla atom özelliği kazanıyordu. Bu özellik kimyasal özellikti. Kuantum süreçte olmayan bir özellikti.

 

Atomlar yeni bir üssü durumdu. Ama öyle kattudesilyon seviyesinde bir üssü durum da hiç değildiler. Atomlar kuant durum içinde hiç olmayan durumla yeni bir bileşik özellikle fiziksel kimyasal bir üssü durumlar yansımasıydı.

 

Kimyasal durum yeni bir “ben özne” durumdu. Ben bileşen özellikleydi. Benler bileşen özellikle, tekil ıralı yalıtım durumdu. Bu ıralar hücre gibi bileşenlere bir imaj bir eş görev bileşimi olma özelliği verecekti.

 

Atom özellikli kimyasal içinde kimyasal olmayan (ben olmayan) imaj durumlar kuplajlı bir ben vardı ben olmamakla benden içeri denircesine bir ikili durumdu.  Atom bileşikleri moleküldü.  Molekül bileşikleri de atomda olmayan özellikle moleküler özellikli üssü durumlar bileşimiydiler.

 

Sosyo-toplumlar bileşimi de hem atomlardan hem moleküllerden meydana gelen kişi bileşenli birim durum olmakla ne atom da ne molekülde olmayan kolektif birim zamanlı yeni bir üssü durum olmakla, sosyo toplumsa bileşenli öznel bir yapıydı. Atom ve molekül belli şartlarda belli zaman içinde koruma ve korunum eylemseli durum içinde gelen özel ve öznel muhafazalı bir özellikti.

 

Yani bileşikler yeni bir bileşik üssü durumla birçok bağ ve bağıntı yansımalı durumdu. Bu bağ ve bağıntı etkin veya pasif yalıtımla özel ve öznel muhafazalı ben bilinciydi.

 

Sosyo-topluma göre küçük olan ben bilinci, sosyo toplum alanlı bir ortam içinde bu ben bilinci sosyo toplumlara imajdı. Kişi sosyo-toplum içinde kritik değerler üzerinde birbirini tamamlayan atom bileşimleri olan andırışların tekrarıydılar.

 

Kritik değerler bileşimli atom yapılı ben bilinci, kolektif süreçle totem gruplardı. Totem gruplar totem meslekli üreten ilişkilerle üretim hareketi içinde başka gruplara karşı göre eş görevli bir moleküler özellikti.

 

Demek ki totem grup hareketi, üretim hareketi ile birlikte gruplar arasında eş görevli moleküler özellikte oluşan bir doku, bir organ, bir toplumsal kurumdu. Bu bağlamda çiftçilik, güvenlikçiler, çobanlık, madencilik vs. toplumda eş görevli moleküler bir organ, bir doku, bir kurumdular.

 

Toplum organları eş görevli gruplarla, grupça birbirini tamamlayan özne nesnel moleküler yapılardı. Burada sürece yön veren ben bilinci-özne-kolektif özneydi. Yön verir etkin bilinçle olan kolektif özneydi. İmajı bencillikti. Yeni imajı özgecilikti.

 

Böylece toplum özgecil güden olan kolektif imaj nedenle üreten ilişkiler bağıntılı; bileşim sel eş görevle özne nesnel atom ve moleküler yapıydı. Atom yapısı, hem birbirine tutunan hem de büyük olan moleküler yapının boşluklu tanecikli yapısı içinde geçişken enerji eklenmesi olurlar. Artık kişi kolektif yapının tekil atom özelliği olarak kavranmalıdır.

 

Kolektif moleküller, iş bölüşümü içinde birleşmiş kişilerle olmakla kolektif moleküllerdi. Kolektif moleküller de avcı toplayıcı, bakıcı ve güvenlikçi diye kısıtladığımız örneğimize göre her biri kendi ile birlikte üç farklı kuvvetin şişme genleşme yapmış halidirler. 

 

Bu nedenle bencil tutumla içine geldiğiniz özgecil moleküler yapı daima sizden daha büyüktü. Karşı tarafa giden bencil yapı karşı tarafa giderken yüküm ettiği kolektif molekülü veren molekülü, yani “büyük sanal simetriyi” karşı tarafa götüremiyordu. Özgecilik, bencilliğin içinde, toplumdan yansıyan yol haritası imajdı.

 

Savunma yapanlar içinde avcı toplayıcı ve bakıcıların imajı sanal simetrili kuvvetti. Avcı toplayıcılar içinde de bakıcıların savunucuların imajı yükümüne bir sanal simetrili imajdı.

 

Karşılıklı yüküm üleşme üzerinde besleyiciler savunmacıların beslenmesini kendi üzerlerine almışlardı. Bir avcı toplayıcı grup kişisi; savunmacı gruba kendi savunmasını bindiriş ederken; avcı toplayıcı kişi üzerine daha önce transfer ettiği savunmaya dek imajda vardır.

 

Ancak besleyici üzerindeki savunma imajlı yük ile savunma yapan kişideki etkin savunmalı yük, aynı değerli yük olmakla; aynı değerli yükler birbirini iter.  

 

Bu seçme ayıklama kuramıydı. Bu yüküm takası içinde takastılar sadece kendisine gelenin küçük boyutlu besleyici kişi atom özelliğini içeri alıyordu.

 

Böylece girişen yüküm durumlara göre ya boşluk dolduran enerji davranışlı oluyordunuz. Veya boşluğu doldurulan enerji durumu olmakla girişme oluyordu. Kolektif girişme büyüleyiciydi. Bunu üreten ilişkilerle açıklamadıkça kolektif girişme akıl almazdı. İşte El kolektif girişmeyi ahit ile açıklıyordu.

 

Avcı toplayıcı kişimiz, kendi kendisini savunmaya yavru bakımı yapama ayıracağı zamanı; bakıcılara da besin bulmaya, savunmacılara da besin bulmaya tahsis edecekti. Böylece besin bulucu kişi kendisine besin bulma yerine; gün boyu eylemle başkasına da besin bulmaya zaman harcayacaktı.

 

Avcı kişi, başkasına besin bulurken; eş anlı durum içinde ve aynı zaman içinde kendi yavrusunun bakımı yapılıyor; kendisinin güvenliği sağlanıyor olacaktı. 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış