Fuzuli Hakkında Kaynakça


Esa
30.08.2020

 

 

Fuzuli Hakkında Kaynakça

 • Araslı, Hamit, Matla’u’l-i'tikâd ve'l-kasâ'idül-arabiyye, Baku, 1958.
 • Cunbur, Müjgan, Fuzûli Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi, ist. 1956.
 • Fuzuli, Beng-ü Bade, yayımlayan: Kemal Edip Kürkçüoğlu, M.E.B. yayını, ist. 1956.
 • Fuzuli, Enîsül-kalb, hazırlayan: Cafer Erkılıç, ist. 1944.
 • Fuzulî, Farsça Divan, yayımlayan: Prof. Dr. HasibeMazıoğlu, Ank. 1962.
 • Fuzuli, Farsça Divan Tercümesi, çeviren: A. N. Tarlan, ist. 1950.
 • Fuzuli, Fuzuli Divanı, hazırlayan: Komisyon, iş BankasıYayını, Ank. 1958.
 • Fuzuli, Hadikatü's-süedâ, Ahter Matbaası, İst. 1302.
 • Fuzuli, Hadikatü's-süedâ, sadeleştiren:Selahattin Güngör, İst. 1955.
 • Fuzuli, Kırk Hadis Tercümesi, hazırlayan:K. Edip Kürkçüoğlu, ist. 1951.
 • Fuzuli, Leylâ vü Mecnûn, Hazırlayan: Hüseyin Ayıan, Dergâh Yay., ist. 1981.
 • Fuzuli, Leylâ ile Mecnûn,Hazırlayan: N. H. Onan, ist. 1955.
 • Fuzûli, Leylâ ve Mecnun (ing. Tere.), Unesco Yayını, ist. 1959.
 • Fuzûli, Matla'u'l-i'kâd, hazırlayan: M. Tanci, çeviren: Esat Coşan, Kemal Işık, DTCF. yayını, Ank. 1962.
 • Fuzuli, Rind-ü Zahid, yayımlayan: K. Edip Kürkçüoğlu, D.T.C.F. Yayını, Ank. 1956.
 • Fuzulî, Sıhhatu Maraz, hazırlayan: A. Gölpmarlı, ist. 1940.242
 • Gölpınarlı, Abdülbaki, Fuzûli Divanı, ist. 1948.
 • İpekten, Haluk, Fuzûlî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Bazı Şiirlerinin Açıklamaları, Ank. 1973.
 • Karahan Abdülkadir, Fuzûlî'nin Mektupları, Ed. Fak. T.D.E.D. C. III., s. 1-2, 1948.
 • Karahan, Abdülkadir, Fuzûlî, Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti, İst. 1949.
 • Köprülü, Fuad, Külliyât-ı Fuzûli, önsöz, Şark Ktp. yayını, İst. 1924.
 • Köprülü, Fuad, İslam Ansiklopedisi Fuzûlî maddesi.
 • Kürkçüoğlu, Kemal Edip, Risâle-i Muammayât-ı Fuzûlî, D. T. C. F. Dergisi 1949, CVII, S. 1.
 • Mazıoğlu, Hasibe, Fuzuli-Hafız, İş Bankası Yayını, Ank. 1956.
 • Mazıoğlu, Hasibe, Fuzûlî'nin Bir Mektubu, Dil ve Tarih - Cağrafya Fakültesi Dergisi, C.VI, S. 3, Ankana 1948.
 • Mazıoğlu, Hasibe, Türk Ansiklopedisi Eski Türk Edebiyatı Maddesi.
 • Mazıoğlu Hasibe, Türk Ansiklopedisi Fuzulî maddesi.
 • Olgun, Tahir, Ruzulî'ye Dair, İst. 1936.
 • Süleyman, Nazif, Fuzulî, İst. 1925.
 • Tarlan, Ali Nihat, Fuzûlî Divanı, C. I, İstanbul 1950.
 • Tarlan, Ali Nihat, Fuzulî Divanı Şerhi. Ank. 1985 (3 cilt).
 • Fuzûlî Hadikatü's-Süedâ Özeti Özellikleri ve Hakkında Bilgiler
 • Fuzuli Arapça ve Farsça Divanları
 • Fuzuli Beng ü Bade Hakkında ve Özeti
 • FUZULİ LEYLA İLE MECNUN MESNEVİSİ
 • Fuzuli Rind ü Zahid Hakkında Bilgiler ve Özeti
 • Fuzuli Sâki-nâme ve Hadis'i erbain ve Hadikat'üs Süeda Adlı Eserleri
 • Fuzuli Türkçe Divanı ve Şiirlerinden Seçmeler
 • Fuzuli ve En Seçkin Şiirleri ( 16. yy )
 • FUZULİ'DEN BİR GAZEL VE AÇIKLAMASI
 • Fuzuli'nin Matlau’l-İtikad Sıhhat ü Maraz ve Mektubat Adlı Eserleri
 • Fuzuli'nin Bir Gazeli: İnceleme, Edebi Tenkit
 • Yesilgil, Nevzat, Fuzulî, Varlık Yayınlan, İst. 1955.
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış