Ninni Nedir ve Örnekleri


24.8.2016
 

Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen ezgili şiirlerdir.


Söyleyeni belli olmayan bu ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden oluşur. Özel bir beste ile söylenir. Bu sözler annenin o andaki ruh durumunu yansıtır. Ninniler genellikle mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür. Ninni, Divanü Lügati’t Türk'de "balubalu" diye adlandırılır. Öteki Türk boylarında değişik isimler verilmiştir

Ninniler Annenin çocuğunu uyutmak için kendine özgü bir ezgiyle söylediği şiirlerdir. Belli bir kafiye ölçüsü olmadığı gibi çoğu zaman dizeler arasında tam bir ölçü birliği de görülmez. Hatta ninnilerin dörtlükler halinde olmayanları da vardır.

Türkçe’ de bu kelimeye bağlı olarak «ninni çalmak: ninni söylemek» ve «uyku getirmek» deyimleri doğmuştur. Ninniye Kâşgarlı Mahmut «balu-balu», Azeri Türkleri «laylay», Ker*küklüler «leyley», Türkmenler «hû-di: Allah de», Özbekler «elle», Kazanlılar ise «bişik cırı: beşik türküsü» adını vermektedirler.


Umumiyetle ilk söyleyicilerini tespit edemediğimiz ninnileri, anneden sonra, büyükanne, hala, teyze, abla gibi ailenin diğer şahısları da söyleyebilir.

Ninilerin belirli bir şekil ölçü durak sistemi yoktur. Ninniler türkü, mâni, ilâhi, destan ezgilerinin yardımı veya irticalen meydana getirilen ölçülü, ölçüsüz söz ve tekerlemelerle oluşabilir. Çocuğu oyalayan ninniler, hece vezni ile mani, türkü veya diğer değişik şekillerde oluşabilir. Mani veya türküye benzeyen ninnileri mani, türkü veya diğer türlerden ayıran özelliği çocuğu uyutmak amacının öne çıkmış olmasından kaynaklanır.

 Dört mısralık bir bütün teşkil eden ninnilerin sonu bir bakıma nakarat gösteren «ninni yavrum ninni», «uyusun da bü*yüsün ninni», «e, e, e, ey» Sözleriyle biter.

 

Özellikleri:

1. Sözlü edebiyat ürünlerindendir.

2. Ölçü kafiye yapısı mısra sayısı her zaman düzenli değildir.

3. Çoğu zaman tek dörtlükten veya birden fazla dörtlükten oluşabilir. 78 veya 9’lu hece ölçüsü ile söylenir.

4. Genellikle mısraların dördü de birbiriyle kafiyelidir. aaaa

5. Dili sadedir.

6. Genelde anonimdirler ama söyleyeni belli olan niniler de vardır.

7. Genelde “ninni yavrum ninni” “uyusun da büyüsün ninni” gibi kalıplaşmış sözlere yer verilir.

8. Anne çocuğuna ilişkin isteklerini iyi dileklerini kendi sevincini üzüntülerini anlatır.

 

 

NİNNİ
Elime aldım kelebi
Dolaştım Şam'ı Halep'i
Çorum'da yatan Elvan Çelebi
O da sana himmet etsin
Allah sana ömür versin ninni

 

Eşekli Ninni Sözleri

EŞEK SENİN AĞZINLA
FIRIN MI YAPAYIM
FIRINLI DAĞLAR
SÜMBÜLLÜ BAĞLAR
BEN NERDE KALAYIM OY

EŞEK SENİN BURNUNLA
ÇEŞME Mİ YAPAYIM
ÇEŞMELİ DAĞLAR
SÜMBÜLLÜ BAĞLAR
BEN NERDE KALAYIM OY

EŞEK SENİN KUYRUĞUNLA
KAMÇI MI YAPAYIM
KAMÇILI DAĞLAR
SÜMBÜLLÜ BAĞLAR
BEN NERDE KALAYIM OY

EŞEK SENİN GÖZÜNLE
FİNCAN MI YAPAYIM
FİNCANLI DAĞLAR
SÜMBÜLLÜ BAĞLAR
BEN NERDE KALAYIM OY

Anonim – İstanbul

 

DANDİNİ DANDİNİ DASTANA

DANDİNİ DANDİNİ DASTANA
DANALAR GİRMİŞ BOSTANA
KOV BOSTANCI DANAYI
YEMESİN LAHANAYI NENNİ
E….. E…. E… E….

BİNER ATIN İYİSİNE
DÜŞER YOLUN KIYISINA
HABER VERİN DAYISINA
ŞEKER ALSIN KUZUSUNA NENNİ
E….. E…. E… E….

Anonim

 

Ninni Desem Nehar Olur

Ninni Desem Nehar Olur
Ninni desem
Nehar olur,
Gül açılır
Bahar olur,
Ben yavruma
Gül demen
Gülün ömrü az olur,
Ninni
Ninnilerin benim olsun
Uykularım senin olsun
Akan sular ömrün olsun
Ninni yarum, ninni
Dandini dandini danadan
Bağışlasın yaradan
Hak saklasın nazardan
Uyusunda büyüsün
Sen uykular ver Allah
Sen uykular vermezsen
İyilik sağlık ver :Allah

 

ATEM TUTEM MEN SENİ

HOP HOPUN OLSUN OĞLUM
GÜL TOPUN OLSUN OĞLUM
SIRALI KAVAK DİBİNDE
TOYLUĞUN OLSUN OĞLUM

ATEM TUTEM MEN SENİ
ŞEKERE GATEM MEN SENİ
AKŞAM BABEN GELENDE
ÖNÜNE ATEM MEN SENİ

EV SÜPÜRE TOZ EDE
HAMAMA GİDER NAZ EDE
EL AYAĞI KİR İÇİNDE
YIKAMAM DİYE NAZ EDE

ATEM TUTEM MEN SENİ
ŞEKERE GATEM MEN SENİ
AKŞAM BABEN GELENDE
ÖNÜNE ATEM MEN SENİ

Anonim – Bitlis

Fış Fış Kayıkçı

FIŞ FIŞ KAYIKÇI
KAYIKÇININ KÜREĞİ
TIP TIP ATAR YÜREĞİ
AKŞAMA FİNCAN BÖREĞİ
YAVRUM YESİN BÜYÜSÜN
TIPIŞ TIPIŞ YÜÜRÜSÜN

Anonim –İstanbul

Uyusunda Büyüsün

UYUSUN DA BÜYÜSÜN

UYUSUN DA BÜYÜSÜN NİNNİ
TIPIŞ TIPIŞ YÜRÜSÜN NİNNİ
E…. E…..
UYU YAVRUM NİNNİ

DANDİNİ DANDİNİ DANALI BEBEK
ELLERİ KOLLARI KINALI BEBEK
E…… E…..
UYU YAVRUM NİNNİ

Anonim – İstanbul

DANALI BEBEK

DANDİNİ DANDİNİ DANALI BEBEK
MİNİ MİNİ ELLERİ KINALI BEBEK
ANNESİ BABASI ÇOK SEVER
UYUR BÜYÜR NAZLI BEBEK

DANDİNİ DANDİNİ DASTANA
DANALAR GİRMİŞ BOSTANA
KOV BOSTANCI DANAYI
YEMESİN LAHANAYI

DANDİNİ DANDİNİ DANADAN
BİR AY DOĞMUŞ ANADAN
KAÇINMAMIŞ YARADAN
MEVLAM KORUSUN NAZARDAN
E……. E……
Anonim – İstanbul

 

Ninni diyem eda ile

 

 
Ninni diyem eda ile,
Üstünü örteyim diba ile,
Mevla'm büyütsün ana ile baba ile,
Ninni bebeğim ninni!
Ninni diyeyim beleyim,
Hak'tan ömür dileyeyim,
Ben kardeşime nen diyeyim.
Ninni desem uyur mu ki?
Tıpış tıpış yürür mü ki?
 
 
mini mini & cici cici
mini mini burnun
altın şaçın
cici elbisen
mini mini
 
uyu ki büyü
büyü ki konuş
mini mini
cici cici
 
 
Hey develer develer
Hey develer develer
Peynirlidir pideler
Yedi yedi dedeler
Hani bize dediler
Oğluma uyku verdiler.
 
 
Çocuğum geceler yatağın
 
Çocuğum geceler yatağın
Çağırır bir ninniye vücudunu
Bu sesler gecelere
Sanki bir ninni söyler
Gece ninni gibi dinler
Uyusun da büyüsün ninni.
 
 
Ninni ninni ninnice   
Ninni ninni ninnice
Akşam baban gelince
Hani yavrum deyince
Seni önüne koyunca
Öpüp garnı doyunca
Ninni yavrum ninni
Ninni ninni hu ninni
 
 

 

NİNNİ YAVRUM NİNNİ
Ninni çaldım beşiğine
Devlet konsun eşiğine
Düşman ölsün keşiğine (sırasına)
Ninni yavrum ninni

 

NİNNİLER 
Ninnilerin benim olsun
Uykularım senin olsun
Akan sular ömrün olsun
Ninni yavrum, kuzum ninni

    

NİNNİ
Hey develer develer
Peynirlidir pideler
Yedi yedi dedeler
Hani bize dediler
Oğluma uyku verdiler.

 

 

 

NİNNİ
Gökte yıldız oynuyor
Gözüm yavruma doymuyor
Ellerde yavruma doymuyor
Ellerde yavru çok amma
Benim yavrum uyumuyor
Ninni, ninni bebeğim ninni

 

NİNNİ
Derin gölde biter kamış
Uzar gider vermez yemiş
Benim oğlum safi gümüş
Kuzum nenni yavrum nenni

 

 

 

E E ESİNE
Yavrum gitti teyzesine
Teyzesi çok kibar hanım
Altın koymuş çevresine
Uyusun da büyüsün ninni,
Tıpış tıpış yürüsün ninni

 

NİNNİ
Dandin dandin danadan
Doğmuş bebek anadan
Böyle güzel doğar mı?
Öyle çirkin anadan.

 

 

 

NİNNİ
Al babası al babası
Yağlığımı sar babası
Oğlun mektebe hazırla
Kitap al da sal babası

 

NİNNİ
Minik minik kolları,
Düşmüş iki yanına,
Başı düşmüş yastığa,
Uyuyor mışıl mışıl,
E bebeğim ee ee ee
E bebeğim ee ee ee

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış