Bâga misâl-i cû kim akar sâgar olmasa


Esa
21.7.2017
mef’ûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün
 
 1. Bâga misâl-i cû kim akar sâgar olmasa
 Yâhud kenâr-i cûda leb-i dil-ber olmasa
 2. Lutf-i suhan nezâket-i tab’a nümûnedür
 Olmaz nümâyişi ‘arazun cevher olmasa
 3. ‘Uşşâk içinde hüsn-i Hudâ-dâdadur nazar
 Bir ‘ârız olsa ‘ârıza-i zîver olmasa
 4. Bu köhne âsiyâ hareketden bulur sükûn
 Âh-i derûn-i dil gibi bir sarsar olmasa
 5. İtmezdi ka’beteyn-i meh ü mihri halkı zâr
 Bu şeş cihât mel’abe-i şeş-der olmasa
 6. Tîr-i nigâhına yine vardur cigerde cây
 Kat’â zihâm-i zahm ile dilde yer olmasa
370
 7. Sâmî ider mi cevheriyân-i hüner kabûl
 Eş’âr-i âbdârum eger gevher olmasa
 
M. FATİH KÖKSAL, Bâkî’nin Bilinmeyen Veda Gazeli ve Dîvânında Bulunmayan Bazı Şiirleri, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10, İstanbul 2013, 319-330.,
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış