Bakılmaz ol nigeh-i şâh-bâz-te’sîre


Esa
21.7.2017
 
 
mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün
 
 1. Bakılmaz ol nigeh-i şâh-bâz-te’sîre
 Ki nâhun-efgen olupdur hezâr nahçîre
 2. Niyâz-i magfiret eyler günâh-i mey-hâra
 Çemende berg-i rez efşürde olmadın şîre
 3. Ta’arruz itmez idün ehl-i ‘aşka ey zâhid
Geleydi hâlet-i sevdâ-yi ‘aşk ta’bîre
 4. ‘Aceb degül dil-i zâhidde olmasa gam-i ‘aşk
 Ki nazm olur mı güher rişte-i girih-gîre
 5. Eger surâdık-i tedbîr olursa tû-ber-tû
 Yine hicâb olamaz âftâb-i takdîre
 6. Bu şi’r-i tâze-reviş tarh-i tab’-i Sâmîdür
 ‘Aceb mi ehl-i suhan tâlib olsa tanzîre
 
(Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ, ARPAEMÎNİ-ZÂDE MUSTAFA SÂMΠ DİVANI https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10592,arpaeminizade-samipdf.pdf?0
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış