Pây-i hum taht olur meşreb-i şâhânemüze


Esa
21.7.2017
 
fe’ilatün fe’ilatün fe’ilâtün fe’ilün
 
 1.
 Pây-i hum taht olur meşreb-i şâhânemüze
 Halkadur dîde-i Cem dergeh-i mey-hânemüze
 2. Ferş âyîne olur seyl-i fenâ-hânemüze
 Reşk ider kasr-i şehân gûşe-i vîrânemüze
 3. Kurs-i meh hâl-i bütân gibi olur zulmetfâm
 Girse hurşîd eger revzen-i kâşânemüze
 4. Bizüz ol şîşe-be-dest-i mey-i hayret kim olur
 Gerdiş-i reng sebeb gerdiş-i peymânemüze
368
 
 5. İtmezüz kimseye âb-i ruhı rîzân çü güher
 Bâ’is-i neşv ü nemâ olsa dahı dânemüze
 6. Yâdına gelse eger kat’-i reh-i kûy-i visâl
 Mevc-i şemşîr olur silsile dîvânemüze
 7. Hod-be-hod çeşm-i suhan-sâzı olup hâb-âlûd
 Eylemez ragbet o câdû-nigeh efsânemüze
 8. Fikr-i çeşmânıdur ol seng-dilün ey Sâmî
 Reh-i güftârda bu lagziş-i mestânemüze
 
(Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ, ARPAEMÎNİ-ZÂDE MUSTAFA SÂMΠ DİVANI https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10592,arpaeminizade-samipdf.pdf?0
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış