Reng-i rûyunla olup müttehid eczâ-yi nigâh


Esa
21.7.2017
fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün
 
 1. Reng-i rûyunla olup müttehid eczâ-yi nigâh
 Sûret-i şu’le-pezîr oldı heyûlâ-yi nigâh
 2. Alma göz habsine ol Yûsuf-i hüsni ey dil
 Ana zindân olur âgûş-i Züleyhâ-yi nigâh
 3. Kuvvet-i câzibe-i hüsn-i gelû-sûzundan
 Düşdi sîm-âb gibi ra’şeye a’zâ-yi nigâh
 4. Hat degül eyledi mir’ât-i ruhun gerd-âlûd
 Fart-i âmed-şud-i sad-fevc-i temâşâ-yi nigâh
 
 5. Âb-i yâkût ile yazdı rakam-i şermi şikest
 Safha-i ‘ârızuna kilk-i güher-zâ-yi nigâh
 6. Olsa her mûy-i ten âbisten-i sad-nezzâre
 Gelmez ey şûh bana yine tesellâ-yi nigâh
 7. Kâle-i kesmehir-i (?) çâr-sûy-i nahvetdür
Ferş-i pây-i şeh-i hüsn olsa da dîbâ-yi nigâh
 8. Yâd-i ruhsâre-i rengîn-i ‘arak-rîzün ider
 Eşkümi revgan-i gül zarfını mînâ-yi nigâh
 
 9. Sanma kim ber-zede-ruhsârdur ol meh Sâmî
 Câ-be-câ zâhir olur nakş-i teh-i pây-i nigâh
 
(Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ, ARPAEMÎNİ-ZÂDE MUSTAFA SÂMΠ DİVANI https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10592,arpaeminizade-samipdf.pdf?0
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış