Bahâr irdi yine ferhunde-demdür


Esa
10.4.2016
 
 
 
GAZEL

Bahâr irdi yine ferhunde-demdür
Çemen bülbül üninden pür-nagamdur

Sun ey sâkî mey-i kevser-mizâcı
Bu demde kim cihân bâğ-ı iremdür

Meyün bil hürmetin câmı öget tut
Ki bu hâk-i Key ü ol hûn-ı Cemdür

Çek ey gönlüm bu dehrün kahr›n› kim
Bilürsin devr işli cevr ü sitemdür

Tama‘ kes nûfl-ı flâdîden ki bunda
Nasîbi ‘aflk erinün nîfl-i gamdur

Felekdür kâyinât içre zîr-i dest
Bu gamlardan anun da kaddi hamdur

Rakîbi sürgil ey kıblem kapundan
Anun yiri degüldür bu haremdür

Senün sultân-ı ‘aflkun devletinde
Bana derd ü belâlardan ne kemdür

Dehânunda gören zülfün uc›ndur
Dirîgâ kim sonı ‘ömrün ‘ademdür

Ne dem ki kanumı nûfl ide la‘lün
Safâs›ndan gönül dir dem bu demdür

Visâlî olal› hâk-i der-i dost
Yol›nda dilberün sâbit-kademdür


Prof. Dr. Ahmet MERMERXV. YÜZYILDA YAZILMIŞ  BİLİNMEYEN BİR NAZÎRE MECMÛASI VE AYDINLI VSÂLÎ'NİN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ, Milli Folklor Dergisi, Yıl: 14 Sayı:56, s.77-110 

 
 


 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış