Bir belâ-engîz bâlâsına oldum mübtelâ


Esa
10.4.2016
 
 
 

GAZEL
 
 Bir belâ-engîz bâlâsına oldum mübtelâ
 Âh kim bugün getürdüm başuma müşkil belâ
 
 Turresi dâm-ı belâdur yâ kemend-i hâdisât
 Kim anuñ her bir kılında bagludur biñ mübtelâ
 
 Yüzüñe yüz sürmedi kimse meger kim kâkülüñ
 Urmadı zülfüñ ucına el meger bâd-ı sabâ
 
 Nâzenînüñ nâzı hoşdur nâz idene dûstum
 Hûblar içinde olma dünye gibi bî-vefâ
 
 Gözlerüñ ne Türk-i tîr-endâzdur kim gamzeden
 Câna bunca tîr urur itmez birisinde hatâ
 
 Kumrıyı her gün çenâruñ dalı üstinde tutar
 Her seher okıdugiçün kaddüñe medh ü senâ
 
 Yâd idicek zülf ü ruhsâruñ namâz içre imâm
 Gâh ve’l-leyli izâ yagşâ okur geh ve’d-duhâ
 
 Leblerüñ hurmâlarından virdügüñ demde zekât
 Baña in’âm ide gör kim hem garîbem hem gedâ
 
 Göricek yüzüñ Visâli’nüñ du’âlar itdügi
 Bu ki dirler subh vakti müstecâb olur du’â
 
 (Köksal 2012, s.110)
 
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış