Lutf ile lebleri câmın sunar olursa Nasûh


Esa
10.4.2016
 
 
 
GAZEL

Lutf ile lebleri câmın sunar olursa Nasûh
Nâsihâ tevbeni s›r sen olur isen de nasûh

İtdügüm la‘lüne yüzün göricek meyl bu kim
Rind olanlara sabâh irse olur şevk-i sabûh

Kimse fehm eyleyemez hatt-ı lebünle dehenün
Nükte kim mübhem ola keşf idemez anı şürûh

Sözüni yâra ırakdan di rakîbâ ola kim
Ola ol ‘ârız-ı nâzük nefesünden mecrûh

Sâkiyâ mihnet-i devrân-ı keder irdi dile
Kan› ol râh-ı musaffâ kim ola râhat-ı rûh

Feth-i bâb ister isen var der-i meyhâneye kim
Ancak ol kapuda girer ele miftâh-ı fütûh

Vire tûfân-ı belâdan bu Visâlîye necât
Keflti-i sabra girerse nitekim Hazret-i NûhProf. Dr. Ahmet MERMERXV. YÜZYILDA YAZILMIŞ  BİLİNMEYEN BİR NAZÎRE MECMÛASI VE AYDINLI VSÂLÎ'NİN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ, Milli Folklor Dergisi, Yıl: 14 Sayı:56, s.77-110 

 
 


 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış