Gâr-ı sardırma Habîb'im olalı aşkın nihân


Esa
10.6.2016
 
 
Gâr-ı sardırma Habîb'im olalı aşkın nihân
Başını üstünde hamâm-ı gam yapıpdır âşiyân
 
Ankebût-ı dâğ-ı mihnet perde çekmişdir ana
Bu değildir gördüğün ey yâr-ı sâdık her zamân
 
Âfitâbım bir hilâl-ebrû kulundur mâh-ı nev
Âsumân şeh-nişînindir sipihridir nişân
 
Dolanır her şeb çerâğ-ı encüm ile kevkebi
Bir tarîk ile sana yol bulmak ister keh-keşân
 
Şâne ile âşinâ olup sabâya uymasa
Dostum çıkmazdı başdan kâkül-i anber-feşân
 
Müşkilin es-sabru miftâhü'l-ferecle hâil edip
Ba'de usrin yüsr fikriyle nazar kıl her zamân
 
Sûret-i bî-ma'nîden pâk eyleyip dil deyrini
Halvet ü celvetde zikru'llâhı et vird-i zebân
 
 
 
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış