Kıt'alar-rubâiler


Esa
10.6.2016
 
 
 
 
 
 
 
Beyza-i zâğı kosan tâvûs ile
Gülşen-i cennetde yapsan âşiyân
Dürlü ni'metlerle etsen terbiyet
Zâğdır andan zuhûr eden hemân
……..
 
 
Beyza-i zâğı koyup tâvûs-ı kudsün altına
Cennetü'l-me'vâ içinde ana yapsan âşiyân
Terbiyet etsen anı envâ'-ı ni'metle beğim
Zâğdır ancak yine andan zuhûr eden hemân
……..
Görüp dört nûru Cibrîl-i mükerrem
Var ortasında hem bir nûr-ı a'zam
 
Dedi yâ Rab nedir bu penç envâr
Diledi olmak anlardan haberdâr
 
Dedi Cebrâîl'e ol Rabb-i ekrem
Muhammed nûrudur ol nûr-ı a'zam
 
O dört envâr dahi o dört velîdir
Ebû Bekr ü Ömer Osmân Alî'dir
…….
 
Zulmet-i şirk ü hevâyı def' içün 
Nûr-ı pâk-i Mustafâ ola şefî' 
Aradan cümle hicâbı ref' içün 
Nûr-ı pâk-i Mustafâ ola şefî' 

Âleme rahmet şefâ'at kânıdır 
Lî-ma'a’llah kasrının mihmânıdır 
Âşık-ı dil-bestenin dermânıdır 
Nûr-ı pâk-i Mustafâ ola şefî' 

Mustafâ'dır hâdî-i ehl-i yakîn 
Müstafâ'dır şâdî-i kalb-i hazîn 
Oldurur çün kim Şefî'ü'l-müznibîn 
Nûr-i pâk-i Mustafâ ola şefî'
………….
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış