MÜFRETLER


Esa
10.6.2016
 
 
Bülbüle cevr ü cefâ etme gülüm
Ayağıyla gelene olmaz ölüm
……..
 
Varıp dost gülsitânına girelim 
Yürü cânân ilin seyr et görelim
…….
 
Kârbân-ı sâlikân etse sülûk
Anlara olur gıdâ ezkâr-ı Hakk
…….
 
Derde dermân senden olur ey Kerîm
Lutf u ihsân senden olur ey Rahim
….
 
Fenâ dünyâya bakdım mâsivâ'llâhı fenâ gördüm 
Hudâ'dan gayrı bir bâki görünür yok bekâ gördüm
…..
Fânî dünyânın fenâsını bilirken hâs ü âmm
Bâkî'yi kor fâniye mâil olur mu akl-ı tâmm
…….
 
Ey kerem-kânı Hudâvend-i Kerîm
Merhamet senden umarız ey Rahîm
…….
 
Kullarına eyle nazar ey Kâdir ü Hayy ü Kerîm
İhsânına mazhar olur ey Kâdir ü Hayy ü Kerîm
……
 
Îd-ı ekber îd-ı adhâdır beğim
Îd-i ulâ kurb-ı Mevlâ'dır beğim
…….
Kim ki bir pend-i lezîz isteye bu kemlerden 
Veca'-i batna asel enfa' imiş sükkerden
…….
 
Efendiden olursa lutf ü ihsân
Sefer etmek cihândan olur âsân
…….
 
Ma'siyet ehli olan dûzahîdir dediğime 
İ'timâd etmez isen iste varasın göresin
……..
Visâlin zevkini cânâ ne bilsin zâhid-i miskîn
Efendi kande fehm eyler cimâ'in lezzetin ı'nnîn
……
 
Cümle insân bir babadan bir anadan oldular
Pes yine birbirine hıkd u hased etmek neden
 
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış