Bâşuma günden güne derd ü belâ eksük degil


Esa
12.04.2016
 
GAZEL
 
 
Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün
 
Bâşuma günden güne derd ü belâ eksük degil
Gâhî aşk-ı yâr ile cevr ü cefâ eksük degül
 
(Başımda günden güne dert ve belâ eksik değil, bazan da
sevgilimin aşkıyla cefa ve eziyet eksik değil.)
 
Aldı aklum âkibet Mecnûn'a döndürdi beni
Yârimün yanında a'dâ dâimâ eksük degül
 
(Sonunda aklımı alıp, beni Mecnûn'a döndürdü. Sevgilimin
yanında düşmanlarım hiç eksik değil.)
 
Vech-i hûbâna eger baksam da tesbîh eylerüm
Dilde hiç bir vech ile zikr-i Hudâ eksük degül
 
(Güzellerin yüzüne bakınca hep Allah'ı anar ve adını tesbih
ederim. Hiçbir sebeple Allah'ı zikretmekten geri durmam.)
 
Nev-bahâr oldı gönüller hep yirinden oynadı
Bağda sıyt u sadâ zevk u safâ eksük degül
 
(Bahar geldi gönüller coştu. Bahçelerde güzel sesler, zevk
ve eğlenceler eksik değil.)
 
Bahtiyâ Ferhâd-veş tağlar içinde yüri sen
Bir saç-ı sünbül leb-i şîrin sana eksük degül
 
(Ey Bahtî, sen Ferhâd gibi dağlar içinde yürü. Saçı sünbüle,
dudağı şekere benzeyen güzeller eksik değil.)
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış