Gel kemâl-i ma'rifet öğren dilersen izz ü baht


Esa
12.04.2016
 
 
GAZEL
 
Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün
 
Gel kemâl-i ma'rifet öğren dilersen izz ü baht
Mu'teber olur ne denlü meyve-dâr olsa dıraht
 
(Eğer ve kıymet ve baht sahibi olmak istersen, gel ilim irfan
öğren. Bir ağaç, ne kadar meyve yüklü olursa, değeri o
kadar artar.)
 
Kim ki tahsîl itmedi dünyâda ilm ü ma'rifet
Şol hünersiz esbe benzer kim urulmaz zeyn ü raht
 
(Dünyada kim ilim irfan tahsil etmediyse, o hünersiz bir ata
benzer ki, ona eğer vurulmaz.)
 
Âlim ol kim âlemün ahvâli mâ'lumun ola
Olmayınca kuvvet-i bâzû çekilmez kavs-i saht
 
(Âlim ona derler ki, dünyânın hâlini bile (Dünyânın hâlini
bilmek koldaki kuvvet demektir.) (Kolda kuvvet olmayınca o
atacakkatı yay çekilir mi?)
 
Pâdişâh oldur kim tâcın ilm ile tahtın kemâl
Şeh degüldür itmeyen ilm ü kemâli tâc u taht
 
(Pâdişâh ona derler ki tâcı ilim, tahtı olgunluk olsun. İlim ve
olgunluğu tac ve taht etmeyen, padişah değildir.)
 
Tâc u tahta lâyık a'mâl ola kârın her zaman
Bahtîya çün kim nasîb oldu sana bu izz ü baht
 
(Ey Bahtî, mademki bahtın sana bu saltanatı nasib etti,
öyleyse her işin bu tac ve tahta (ilim ve irfâna) uygun olsun.)
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış