Îyd yaklaşdı döşensün yine kasr u dîvân


Esa
28.06.2016
 
Îyd yaklaşdı döşensün yine kasr u dîvân
Çıkup eyvân-ı sa’âdetde buyursun Sultân
 
Der-i dergâhına ‘azm eylesün eşrâf-ı diyâr
İşigi hâkine yüzler süre gelsün a’yân
 
Hala Sultân diyü şeh-zâdeler ikbâl itsün
Gelsün ol lutf u kerem kânına şâd u handân
 
Âh kim hâb u hayâl oldı bu devletler hep
Turmadı ‘aksine devr eyledi çarh-ı gerdan
 
Gelüp ahbâb serîniñde seni görmeyicek
Kanı Sultân diyü eflâke irişsün efgân
 
Ne hatâ eyledüñ ey tîr-i kec-endâz-ı felek
Merdüm-i dîde-i devrâna tokındı peykân
 
Kimse ummazdı bu târîhe degin çak bu kadar
Bî-vefâlık yüzini göstere mir’ât-ı zamân
 
Meded Allâh meded ‘avn ü ‘inayet senden
Bu firak âteşine döymege tâkat senden
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış