Gün yüzin ‘arz eyledi nev-rûzda ol meh-likâ


Esa
28.06.2016
 
Gün yüzin ‘arz eyledi nev-rûzda ol meh-likâ
Mihr altun kaplu bir âyîne virdi rû-nümâ
 
Nev-bahârun nakşına bir savt-ı rengîn bagladı
Başladı sâz u nevâya bülbül-i destân-serâ
 
Göklere irdi yine gül-bâng-i mürg-i hoş-nevâ
Sahn-ı gülşen gördi bir a’lâ makâm-ı dil-güşâ
 
Micmer-i gülde nesîm-i subhgâhî ‘ûd-sûz
Safha-i gül-zârda bâd-ı bahârî ‘ıtr-sâ
 
Leblerin yâd eylese yâruñ lisân-ı hâl ile
Nakl ider şîrîn hikâyet gonca-i rengîn-edâ
 
Gûş tutsa şâh-ı gül çıksa libâs-ı âl ile
Kıssa-ı rengîne başlar lâle-i la’lîn-kabâ
 
Goncaveş câm-ı dil-i Bâkîyi pür-hûn itdiler
Dem-be-dem zârî kılur gül-zâr-ı bezmüñden cüdâ
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış