Hûnî göz ile ol müje vü ebruvânı gör


Esa
28.06.2016
 
Hûnî göz ile ol müje vü ebruvânı gör
Tîr ü kemân elinde iki Türkmânı gör
 
Hatt-ı siyâh u turra-i ‘anber-feşâna bak
Evvel zuhûr-ı fıtne-i Âhir-i zamânı gör
 
Çekdi kapuñ gedâlıgına ‘âkıbet saçuñ
‘Ömr-i dırâz u saltanat-ı câvidânı gör
 
Aldanma câh u bahtına kalmaz bu rûzgâr
Bâg u bahârı n’eyledi bâd-ı hazânı gör
 
Pîrâne-ser elüñde ‘asâveş piyâle tut
Nâ-geh tokınsa bâd-ı havâdis tayanı gör
 
Zahm-ı hadeng-i âh ile deldüm şu deñlü kim
Kef-gîre döndi günbed-i heft âsmânı gör
 
Devrinde kimse görmedi emn ü selâmeti
Uydı zamâne tavrına ol bî-emânı gör
 
Bâkî cemâl-i şâha nigâh eyle aç gözüñ
Çeşm ü çerâg-ı dûde-i ‘Osmâniyânı gör
 
Şâh-i bülend-kevkebe mâh-ı felek-cenâb
Sultân Murâd Hân-ı sipihr-âsitânı gör
 
Tîr-i cefâ-yı çarh-ı sitemgerden iñleme
Şemşîr-i ‘adl-i husrev-i sâhib-kırânı gör
 
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış