Hûrşîd-i ruhuñ kendüyi kim göstere cânâ


Esa
28.06.2016
 
Hûrşîd-i ruhuñ kendüyi kim göstere cânâ
Minnet mi kalur mihr-i ziyâ-güstere cânâ
 
Bir yirde ki pertev sala envâr-ı tecellî
Hâcet mi kalur mihr ü meh-i envere cânâ
 
Haşr ide mi bir yirde senüñle beni devrân
Hasret kala mı yogsa dem-i mahşere cânâ
 
Sen seng-dilüñ şol ki derûnında yir eyler
Âlemde hemân sikke kazar mermere cânâ
 
Zer saklamaya gonca-sıfat ‘âkil odur kim
Gül gibi olan nakdi koya sâgare cânâ
 
Ben şâh-nazar rind-i cihân aña direm kim
Nergis gibi göz dikmeye sîm ü zere cânâ
 
Tûtî gibi hoş nükteler ögretdi dehânuñ
Bâkî gibi üstâd-ı suhan-pervere cânâ
 
Redd olmaz o leblerden olan turma du’â kıl
Dârâ-yı cihân Şâh-ı Ferîdün-fere cânâ
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış