Kûyûñ gubârı minnetin ehl-i nazar çeker


Esa
29.06.2016
 
Kûyûñ Gubârı Minnetin
 
Kûyûñ gubârı minnetin ehl-i nazar çeker
Kühl-i cilâ zarûretini bî-basar çeker
 
Nergis çemende gonca-i la’lüñ safâsına
Taht-ı zümürrüd üzre çıkar câm-ı zer çeker
 
Dil kişverini ol yürüyişler harâb ider
Kaddüñ nihâli râyet-i feth ü zafer çeker
 
Huşk u ter ile kâni’ olan ‘ayş u nûşda
Dünyâ gamını pâdişeh-i bahr u ber çeker
 
Seyf-i belâ vü sehm-i kazâya siper gerek
Her kim ki tîg-i fazl u kemân-ı hüner çeker
 
Her kim keşîde tutmaya destin o turradan
Zinhâr gaflet eylemesün çok zarâr çeker
 
Bâkî-i haste-hâtırı dûr itme dîdeden
Gamzeñden ayru kimsesi yokdur iler çeker
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış