Kıldukça Şâh-ı Âleme Hak Fazl U Rahmeti


Esa
29.06.2016
 
Kıldukça Şâh-ı Âleme Hak Fazl U Rahmeti
 
Kıldukça şâh-ı ‘âleme Hak fazl u rahmeti
Virsün cihânda Hazret-i Paşaya devleti
 
Sâhib-kırân-ı ‘arsa-i iklîm-i saltanat
Ol dem ki kıldı mülk-i bekâya ‘azîmeti
 
Ol cism-i pâki cânı gibi eyledi nihân
Âsûde kıldı hâl-i sipâh u ra’iyyeti
 
Halk-ı cihâna kırk sekiz gün tuyurmayup
Bir hafta kıldı gayrılar ancak bu hâleti
 
Tedbîri gör ki irmedi kimse hayâline
Âsaf cihâna gelse göreydi vezâreti
 
Gayret kemerlerini kuşandı kılıç gibi
Aldı Hisârı virdi Hudâ feth ü nusreti
 
Râhat yüzini görmedi çalışdı cân ile
Çekdi efendi yolma bu deñlü zahmeti
 
Yâ Rab kemâl-i lutfuña kaldı senüñ hemân
Paşa kuluñ cihânda tamâm itdi hidmeti
 
Âsîb-i dehr ü âfet-i devr-i zamâneden
Hıfz u himâyet eyle o sâhib-sa’âdeti
 
Dâ’im çerâg-ı devlet ü bahtın münevver it
İki cihânda göñli murâdın müyesser it
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış