Künc-i ebrûsın hayâl it gûşe-i gülzârı gör


Esa
29.06.2016
 
Künc-i ebrûsın hayâl it gûşe-i gülzârı gör
Halka-i zülfin kıyâs it tabla-i ‘attârı gör
 
Turralar egnindeki müşgîn zirihler seyrin it
Gamzeler takındugı şemşîr-i cevherdârı gör
 
Bakma çarh-ı ser-keşüñ ol migfer-i pûlâdına
Dilden âhum çekdügi şemşîr-i âteş-bârı gör
 
Seyr-i bâg-ı bezme gel câm-ı mey-i gülgûna bak
Gül-şen-i cennetde açılmış gül-i bî-hârı gör
 
Câm içüp hemvâre bî-hûş oldugum ma’zûr tut
Çarh peydâ itdügi evzâ’-ı nâ-hem-vârı gör
 
Görme ey zâhid günâhum çoklugın şol ‘âlemi
Magfiret deryâsına gark eyleyen Gaffârı gör
 
Giceler ‘ayş u safâ-yı çeng ü nây olmaz ‘aceb
Subh-dem Bâkî derûn-ı dilden istigfârı gör
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış