Şâd olun kim Pâdişâh-ı dâd-güsterdür gelen


Esa
29.06.2016
 
 
Şâd olun kim Pâdişâh-ı dâd-güsterdür gelen
Husrev-i ‘âdil şehenşâh-ı muzafferdür gelen
 
Dâver-i Dârâ-haşem Dârâ-yı İskender-kadem
Husrev-i fermân-revâ-yı heft kişverdür gelen
 
Nefha-i müşgîn-nesîm-i hulkı tutdı ‘âlemi
Her tarafdan şimdi bûy-ı ‘ûd u ‘anberdür gelen
 
Sâhib-i fazl u kemâlüñ virdi hakkın rûzgâr
Ol kemâl-i fazl-ı Hakdan lutfa mazhardur gelen
 
Devletinde mihnet-i devrândan ey Bâkî ne gam
Hamdü li’llâh Pâdişâh-ı bende-perverdür gelen
 
Tab’-ı pâküñ gevherinden feyzin eyler mi dirîg
Nûr-bahş-ı çeşme-i hûrşîd-i enverdür gelen
 
Dest-gîr-i ehl-i dil kimdür diyü fâl eyledüm
İşbu beyt-i rûşen ü pâkîze-gevherdür gelen
 
Sâye-i Yezdan penâh-ı dîn ü devlet Hân Murâd
Dâver-i devrân mu’izz-i saltanat Sultân Murâd
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış