Tâli’ oldı neyyir-i ikbâl ü devlet subh-dem


Esa
29.06.2016
 
Tâli’ oldı neyyir-i ikbâl ü devlet subh-dem
Şu’le saldı ‘âleme necm-i hidâyet subh-dem
 
Kâ’inâtı kıldı mir’ât-ı cemâl-i Şâhdan
Gark-ı envâr-ı hidâyet Rabb-i ‘izzet subh-dem
 
Çokdan eylerdi cemâl-i bâ-kemâlin ârzû
Ber-murâd oldı hele tâc-ı sa’âdet subh-dem
 
Şeş cihâtı rûşen itdi tal’atından gün gibi
Buldı zînet çâr-sûy-ı mülk ü millet subh-dem
 
Nâ-gehân bir toz kopardı bâd-pây-ı devleti
Rûşen oldı dîde-i a’yân-ı devlet subh-dem
 
Nevbet ol Şâh-ı cevân-baht-ı cihânuñdur diyü
Çaldılar eflâkdan kûs-ı beşâret subh-dem
 
Âfitâb-ı ‘âlem-ârâ gibi zerrîn tâc ile
Taht-ı sîmîn üzre saldı ferr-i devlet subh-dem
 
Sâye-i Yezdân penâh-ı dîn ü devlet Hân Murâd
Dâver-i devrân mu’izz-i saltanat Sultân Murâd
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış