Yâr işiginde dinildi ‘âşık-ı şeydâ baña


Esa
29.06.2016
Yâr işiginde dinildi ‘âşık-ı şeydâ baña
Hak dimişler tenzîlü’l-esmâ’ü min savbi’s-semâ
 
Hâkümi ide sifâl-i sünbül ü reyhân felek
Gitmeye başdan hevâ-yı bûy-ı zülf-i dil-rübâ
 
Mülk-i ‘ayş u ‘işretüñ olsak n’ola İskenderi
Oldı elde câmumuz Âyîne-i ‘âlem-nümâ
 
Aynuma almam zer-i hûrşîd ü dürr-i encümi
Feth olaldan baña bâb-ı genc-i iksîr-i fenâ
 
Şi’r ü inşâdan murâdı ‘âşık-ı bî-çârenüñ
Arz-ı ihlâs eylemekdür yâre Bâkî ve’d-du’â
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış