Câme-i sebz ile bir serv-i bülendüm var benüm


Esa
26.06.2017
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + -
 
01. Câme-i sebz ile bir serv-i bülendüm var benüm
 Serv gibi sebze-pûş olmış efendüm var benüm
 
02. Bu dil-i âvâre bir yérden ékisini sever
 Çifte öksüzler dakınmış bir levendüm var benüm
 
03. Zülfi ile kaşları tâkında cân asılmağa
 Dûd-ı dilden kara ibrîşim kemendüm var benüm
 
04. Kıl kalemlerle yazarlar safha-i defterlere
 Kâkül-i dil-berde birkaç dürlü bendüm var benüm
 
05. Nakş olup sînem nişân-ı zahmı seng-i yârda
 Levh-i zerrîn üzre hatt-ı lâciverdüm var benüm
 
06. Gülşen-i tab‘ından ÂHÎ’nüñ saña éy ğonca-leb
 Gül gibi bir tâze şi‘r-i dil-pesendüm var benüm
 
 
Mustafa S. KAÇALİN, ÂHÎ [1476 - 1517 ] DÎVÂN https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10590,ahidivanimustafakacalinpdf.pdf?0
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış