Döndüren fânûs-ı çarhı dûd-ı âhumdur benüm


Esa
26.06.2017
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -
 
01. Gözi âhûları gel ‘azm-i kinâr eyleyelüm
 Biz de begler gibi bir sayd u şikâr eyleyelüm
 
02. Başumuz alup ayak götürelüm ‘âlemden
 Gel kalender olalum terk-i diyâr eyleyelüm
 
03. Yakalum lâle gibi dâğlar eteginde buhûr
 Bir beñi fülfül ile ‘ayş-ı bahâr eyleyelüm
 
04. Zülf-i dil-ber gibi vardı Karaman mülki yéle
 Varalum Rûméli’ni biz de hisâr eyleyelüm
 
05. Cigerüm mey gibi hûn étdi benüm za‘f-ı humâr
 Kalata’ya varalum def‘-i humâr eyleyelüm
 
06. İçelüm bir güzelüñ zülf ü ruhı şevki ile
 Çünki ‘işret günidür leyl ü nehâr eyleyüm
 
07. Ol gül-i tâze kulağ urmaya bülbüllerine
 Âh ü efğânları biz ÂHÎ hezâr eyleyelüm
 
Mustafa S. KAÇALİN, ÂHÎ [1476 - 1517 ] DÎVÂN https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10590,ahidivanimustafakacalinpdf.pdf?0
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış