Dün gün artar eksük olmaz rûy-i zerdüm var benüm


Esa
26.06.2017
65.
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + -
 
01. Dün gün artar eksük olmaz rûy-i zerdüm var benüm
 Hîç etibbâ-yı cihân bilmez ne derdüm var benüm
 
02. Dutmasun mı âh-ı zârum ‘âlemi bülbül gibi
 Reşk-i gülzâr-ı İrem bir tâze vérdüm var benüm
 
03. Şerh-i dûzah étdügüñden sanma vâ‘iz giryemi
 Kendü başum ağlarum bir ğayr derdüm var benüm
 
04. Câm-ı mey sun tâ ki nukl-ı ğam içilsün sâkiyâ
 Göñlümüñ âyînesinde yine gerdüm var benüm
 
05. Hâk-pây-ı yâra sürdüm bu mezellet çihresin
 Yüzüm ağ alnum açuk ÂHÎ’den ne derdüm var benüm
 
 
Mustafa S. KAÇALİN, ÂHÎ [1476 - 1517 ] DÎVÂN https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10590,ahidivanimustafakacalinpdf.pdf?0
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış