Göklere çıkar édi hasret ile âteş-i âh


Esa
27.06.2017
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + -
 
01. Göklere çıkar édi hasret ile âteş-i âh
 Mihr-i bürc-i şeref olmasa édi ‘Abdu ’llâh
02. Zülf-i ‘anber-şikenüñ hasreti ile ölsem
 Kabrüm üzre yetişür kâh-sıfat mihr giyâh
03. Sıdkumuñ da‘vîsine ‘ışkuñ yolında dôstum
 Eşk-i çeşmümle olupdur çihre-i zerdüm güvâh
04. Mihr ile mâhuñ yüzine bakmayam Tañrı hakı
 Bir göz ucıyla éder iseñ baña gâhî nigâh
05. Néce görünsin felek tâkında éy meh âfitâb
 Âteş-i âhumla odlara yanupdur subhgâh
06. Mihr-i ruhsâruñdan éy meh-rû yanardum hecrden
 Sâye-i zülf-i siyâhuñ olmasa <baña penâh>
07. ÂHÎ hâk olur ise ger âteş-i hecrân ile
 Ehl-i diller yazalar merkadine tâbe serâh
 
 
Mustafa S. KAÇALİN, ÂHÎ [1476 - 1517 ] DÎVÂN https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10590,ahidivanimustafakacalinpdf.pdf?0
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış