Ğoncayı dem-beste kılan la‘l-i nâbuñdur senüñ


Esa
26.06.2017
 
 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + -
 
01. Ğoncayı dem-beste kılan la‘l-i nâbuñdur senüñ
 Lâl éden bülbülleri hüsn-i hitâbuñdur senüñ
 
02. Cevr-i ‘ışkuñla derûnın tâlibüñ altun éden
 Hâk-i iksîr-i der-i devlet-i me’âbuñdur senüñ
 
03. Dem-be-dem bağrum surâhî gibi pür-hûn eyleyen
 Hasret-i câm-ı şarâb-ı la‘l-i nâbuñdur senüñ
 
04. Bir nefesde mürdeler ihyâ éden ‘Îsâ gibi
 Nâz ü işveyle hitâb-ı müstetâbuñdur senüñ
 
05. Bezm-i ğamda şevk-i la‘lüñle ciger pür-hûn olup
 Câm-ı ‘ışkuñla göñül mest ü harâbuñdur senüñ
 
06. Yéle véren ‘anber-i sâra gibi ‘ömrüm benüm
 Ârzû-yı bûy-i lutf-ı müşg-bâruñdur senüñ
 
07. Yıllar ile egleyen ÂHÎ’yi şehr-i Brusa’da
 Âsitân-ı dergeh-i ‘âlî-cenâbuñdur senüñ
 
 
Mustafa S. KAÇALİN, ÂHÎ [1476 - 1517 ] DÎVÂN https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10590,ahidivanimustafakacalinpdf.pdf?0
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış