Nâlişümden géceler yummaz gözini nüh-felek


Esa
26.06.2017
 
53.
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + -
 
01. Nâlişümden géceler yummaz gözini nüh-felek
 Âh ki ol meh ‘âlemi éncitdi yérden göge dek
 
02. Bilmezem ne tâli‘-i ferhunde-fâlüñ var ki hîç
 Her kişi ögse seni göge çıkarur éy melek
 
03. Éncinüp ol ğonca-leb dil bülbülinüñ âhına
 Dédi lutf eyle yüri bi ’llâh bizden öterek
 
04. Ol sanem her seng-dilden eylemez tîğin dirîğ
 Sen gerek kan ol gerek derd ile taş ol éy yürek
 
05. Alnuña meh yüzüñe mihr-i cihân-ârâ démiş
 Dôstum ÂHÎ seni göge çıkarur gederek
 
 
Mustafa S. KAÇALİN, ÂHÎ [1476 - 1517 ] DÎVÂN https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10590,ahidivanimustafakacalinpdf.pdf?0
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış