N’ola hâlüm ki esîr-i ğam-ı hecrân oldum


Esa
26.06.2017
 
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -
 
01. N’ola hâlüm ki esîr-i ğam-ı hecrân oldum
 Bilmezem n’eyleyeyüm vâlih ü hayrân oldum
 
02. Kendümi dâne-i hâlüñ gibi cem‘ étmiş iken
 Zülfüñi yâd édicek bâd-ı perîşân oldum
 
03. Baña kâr eylemez éy kaşı kemân tîr-i cefâ
 Devletinde müjenüñ toptolı peykân oldum
 
04. Éy mu‘abbir o mehüñ kulluğın eyle ta‘bîr
 Dün géce ‘âlem-i rü’yâda süleymân oldum
 
05. Kanı bir şâh-ı kemâl issi k’ola saña zahîr
 ÂHİ’yâ dutalum eş‘ârda Selmân oldum
 
 
Mustafa S. KAÇALİN, ÂHÎ [1476 - 1517 ] DÎVÂN https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10590,ahidivanimustafakacalinpdf.pdf?0
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış