Çeşm-i mest-i sihr-kâruñ Kahramân-ı rûzgâr


Esa
22.7.2017
 
Remel: Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
– + – – / – + – – / – + – – / – + –
 
1. Çeşm-i mest-i sihr-kâruñ Kahramân-ı rûzgâr
 Gamze-i câdû-keşüñ sâhib-kırân-ı rûzgâr
2. Nice dâmân-ı felek âlûde-i hûn olmaya
 Gamzeler çeşmüñde tîğ-ı hûn-feşân-ı rûzgâr
3. Tîğ-zendür şöyle kim kırdı geçürdi ‘âlemi
Bîjen-i nâz u kirişmeñ bî-amân-ı rûzgâr
4. Gerçi kim çok başlı fettân-ı cihândur kâkülüñ
Hattuñ ammâ fitne-i âhır-zamân-ı rûzgâr
 
5. Gevher-i nazmuñ Beyânî vasf-ı la‘l-i yârda
Reşk-sâz-ı şâ‘ir-i mu‘ciz-beyân-ı rüzgâr
 
Fatih BAŞPINAR, BEYÂNÎ [ö. 1075/1664-5] DÎVÂN İnceleme – Metin, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10598,beyani-apdf.pdf?0
 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış