CEMREVİYE'den ( 1)


Esa
4.04.2016
 
 
 
CEMREVİYE 
 
 
 
Dil âteş-i muhabbet ile feyz-i âb olur
Deryâ gibi cemrede pür âb u tâb olur
Nîl-i hevâya düşdi bugün nokta cemreden
Şimden gerü serâb-ı muhabbet şarâb olur
Yah-beste mey ki pâre-i yâkût-ı sürh idi
Te’sîr-i cemreden yine la’l-i müzâb olur
Da’vâ-yı imtizâcına berf ile cemrenün
Âteşle penbe kıssası faslü’l-hitâb olur
Bir hamlesine tâb-ver olmaz erir gider
Dîv-i sefîd-i berfe de cemre şihâb olur
Kalmaz bu feyz-i cemre ile nev-bahâra dek
Her nahl-i köhne tâze ve her şeyh şâb olur
Düşdükçe cemre micmere-i gonca-i güle
Nükhet şemîm-i anber ü şebnem gül-âb olur
Cemreyle hâb-gâhına âte bırakdı gül
Bülbül döne döne ocağında kebâb olur
Âlemde lutf-ı cemreyi murg-ı çemen bilür
Âteş düşer derûnuna pür ıztırâb olur
Âlem ısındı cemreyle zîrâ merâhimi
Eltâf-ı gavs-i ahd gibi bî-hesâb olur  10. b
Tâ cemre ile her sene bu merkez-i zemîn
Mânende-i behit-i berîn müstetâb olur  54.b
Düşsün kulûba cemre-i mihr ü muhabbeti
Bu vakt-i pür safâda bu hâhi savâb olur  55.b 
 
 
 
BOYRAZ, Şeref (2006), Fal Kitabı, Melhemeler ve Türk Halk Kültürü, Kitabevi Yay., İstanbul. (344)
 
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış