Edhem ü Hümâ’dan


Esa
23.03.2016
 
 
Edhem ü Hümâ’dan
 
Kızılırmak gibi revân-ı hûn-âb
Çeşm-i mecrûhı gibi hâli harâb            B.193
 
Fukarâ hâli pek diger-gûndur
Didiler ‘ayn-i Nîl ü Ceyhûn’dur            B.383
 
Şeyh ü şâbun karâr-dâdesidür
Bahr-ı Rûmun ayaklı adasıdur          B.562
 
Gitdiler zevk içün hisârlara
Göksu seyrine Sarıyar’lara             B.652
 
Koziçi oldı karye-i Begkoz
Toldı Fındıklı ile İstavroz            B.653
 
Tayy idenler mesâfe-i bâgın
Buldı bir hatvede ‘Alem-tâg’ın           B.654
 
Eyleyüp kûh-ı deşti geşt ü güzâr
Virdiler sonra Üsküdar’a karâr         B.657
 
Kimi Kuzguncug’ı idüp tasrîh
Akbaba üzre eyledi tercîh             B.659
 
Mâ’ilüm sîm-berlerün hûyına
Bâde-veş teşnedür Gümüşsuyı’na          B.662
 
Şehre kâgıd uçurdı bâd-ı sabâ
 Ki Kâgıdhâne faslıdur hâlâ B.        665
 
Gitdi Eyyûb’e âk sâde ile
Sâde-rûlar birer piyâde ile            B.670
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış