Safâ geldin eyâ enfâs-ı kudsiyyen dem-i İsâ


Esa
4.04.2016
 
 
Safâ geldin eyâ enfâs-ı kudsiyyen dem-i İsâ
 
Safâ geldin eyâ enfâs-ı kudsiyyen dem-i İsâ
Seni gökde ararken yerde buldu âşık-ı şeydâ
 
Mübârek nâğme-i nusret makâmât-ı kudümünden
Çalındı gûş-ı cân-ı âleme avâze-i büşrâ
 
Guzât-ı müslimîne kuvvet-i kalb oldu teşrifin
Hümâyûn feth-i fîrûzu mübârek gazve-i kübrâ
 
Yedi iklîme gitdi satvet-i kudsiyye-i azmin
Kıral-ı seb’aya dağ oldu te’sîrât-ı heft esmâ
 
Gören Hızr’ı hidâyet rehber olmuş diyü fâl eyler
Yeşil sancak hırâmân olsa kuddâmında Hızr-âsâ
 
Edip hûrşîd-i pür-zer mehçe o râyât-ı ikbâle
N’ola çerâğ olsa sancakdârın ey kutb cihân-ârâ
 
Bu resme nakl eder evsâfını ser-levh-i manâya
Edince midhate agâza kilk-i menkabet-pîrâ
 
Azîz-i muhterem Şeyh Mesîh-i enfâs-ı muciz-dem
Medâr-ı kutb-ı âlem arş-ı a’zam mürşid-i dünyâ
 
Sâbit, Dîvân, İstanbul Üniv. Ktp. TY. 519, vr. 5b. (Abdülbâki Gölpınarlı, “Niyâzî-i Mısrî”, Şarkiyat Mecmuası, C. VII, İstanbul, 1972, s. 225’ten naklen)
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış