Niçe bir nazm ile dünyâya belâgat satalum- Gazel

Ekleyen : ESA , 22 Ağustos 2016 Pazartesi aaa Beğen
Gazel
 
Niçe bir nazm ile dünyâya belâgat satalum
Varalum nesr ile meclisde hikâyet satalum
 
Niçe bir tâze zebân ile olup yâve-güzar
Turfe elfâz-ı müzahrefle nezâket satalum
 
Niçe bir Tâlib ü Örfî vü Şifâyî diyerek
Alalum destümüz çünki zarâfet satalum
 
Niçe bir dahl idelüm şi‘rine üstâdlarun
Fen-i eş‘ârda ya‘nî ki mehâret satalum
 
Geçelüm ârif olup cümle bu sevdâlardan
Ne ferâset ne kıyâset ne zekâvet satalum
 
Çekelüm çehre-i ma‘nâya riyâ perdesinin
Gayri yüzden görinüp âleme sûret satalum
 
Kimse almazsa metâ‘-ı hüneri ey Cevrî
Biz de şimden girü dünyâya kerâmet satalum (Ayan 1981: 248)
 
Olmasa gamzen dem-â-dem yâr u hem-dem çeşmüne
Mülk-i fitne böyle olmazdı müsellem çeşmüne
 
Ol nigâh-ı fitne-engîze hezârân âferîn
Fenn-i sihri ögredür hem gamzene hem çeşmüne
 
İtse âsâyiş kaçan halvet-serây-ı hâbda
Naz olur bîgâne olmaz şîve mahrem çeşmüne
 
Böyle nâz u şîveden hâlî iken ammâ yine
Bakmaga tâkat getürmez kimse bir dem çeşmüne
 
Yalınuz Cevrî degül meftân u âşüften senün
Beste dünyâ zülfüne dil-hasta âlem çeşmüne
 
(Ayan 1981: 261)
 
 


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...