Ahmet Cemil Akıncı Hayatı Eserleri
Ahmet Cemil Akıncı

 

(1914-1984) Dinî ve tarihî romanlarıyla tanınan yazar.

Babasının görevli bulunduğu Akkâ'da (Filistin) doğdu. Baba tarafından Rumeli sipahilerinden olduğu için Sipahizâde lakabı ile anılan bir aileye mensuptu.  Aile soyadı kanunundan sonra Akıncı soyadı­nı aldı. [1]

Babası, maarif müfettişliği ve sultani müdürlüğü yapan Abdürrahim Hilmi Bey, annesi ise Fatma Hanım'dır. Suriye'nin İngilizler tarafından işgali üzerine 1919'da Maraş'a gelmişler, Maraş  direnişine şahit olmuşlardı.  Ahmet Cemil Akıncı Kayseri'de başladığı tahsil hayatı­na Adana'da devam etmiş,  1929'da Kule­li Askerî Lisesi'ne girmiş   Harbiye ve Top­çu Atış Okulu'nu bitirmiştir. [2]

1934'te topçu teğmeni olarak orduya katılmış, 1960'ta albay rütbesiyle emekli olmuştur. Emeklilik yıllarında  birçok hayır der­neklerinde çalışmış,  1 Ocak 1984'te İs­tanbul'da ölmüştür.
Küçük yaştan itibaren hikâye, roman ve şiir yazan  Akıncı’nın dinî ve millî konularda yazılmış kırk­tan fazla eseri vardır.

Dini ve milli konularda yazdığı roman ve hikâyelerinde  rivayetlere, söylentilere İsrailiyat türü kaynaklara itibar etmiş, bu tip eserlerinde gerçeklikten çok hayal gücüne dayalı konulara dayer vermiştir.   Gerçeklik sınırlarını da zorlayan yazar  “kesin ifadelerle zikrettiği bazı hadiselerde Ahd-i Atîk'i kaynak alan İsrâiliyat türü eserlere da­yandığı anlaşılmaktadır.” Eserlerinde “  pek mute­ber sayılmayan kaynaklardan nakiller yapmış,  kendine göre yeni yo­rumlar  “da getirmiştir.

Tarihî romanlarında nispeten daha  başarılı olmuş,  olayların örgüsü ve anlatımında anlaşılır  ve akıcı olmayı başarmıştır. [3]

Eserleri.

Dinî Romanları:

Kâbe’ye Doğ­ru. Hz. Âdem'den başlayarak Hz. Mûsâ'- ya kadar bütün peygamberlerin her bi­ri bir kitapta olmak üzere anlatıldığı yirmi yedi cilt halinde ve yaklaşık 5500 sayfa hacmindedir (2. bs" İstanbul 1981); Kabe'den Fışkıran Nûr. "Sevgili Pey­gamberimiz" yan başlığını da taşıyan eser on beş cilttir (İstanbul 1983); Rahmet Müjdecisi Hazret-i Muhammed'in Hususiyetleri(2. bs., İstanbul 1982); Hazreti Ebûbekr(3 bs., İstanbul 1982); Hazreti Ömer(3. bs., İstanbul 1982); Hazreti Osman(3. bs., İstanbul 19831; Hazreti Ali(3. bs., İstanbul 1983); Haz­reti Hatice(4. bs., İstanbul 1980); Halî- lü'r-Rahman Hazreti İbrahim(İstanbul 1966); Hazreti Peygamberin Savaşları (İstanbul 1971); Sabır Çağlayanı Pey­gamber Hazreti Eyyûb(2 bs., İstanbul 1972); Hızır'ı Arayan Peygamber(İstanbul 1983); Hazreti Âişe   (3.bs., İstan­bul  1980);    Hazreti Fâtıma (3.  bs., İstan­bul  1982),    Hazreti Âmine       (3. bs.,  İstan­bul  1982);    Hazreti Hamza   (3.  bs.,İstanbul 1982); Mihmandâr-ı Resûl Hâlid Bin Zeyd Ebû Eyyüb el-Ensârî(Eyyûb Sultan Hazretleri, İstanbul 1982); Halid Bin Velid(İstanbul 1967); Hazreti Bi- lâl-i Habeşî(3. bs., İstanbul 1982); Haz- ret-i Veysel Karânî(6. bs., İstanbul 1982); Ashab-ı Kehf(Mağara Arkadaşla­rı, 2. bs., İstanbul 1979); SonMucize (İstanbul 1967); Dinî Hikâyeler(Şahda- marından Yakın, 3. bs., İstanbul 1982); Lokman Hekim(İstanbul 1973); Gir Cennetime(İstanbul 1969); Cinler Âle­mi(2. bs., İstanbul 1982).

 Millî Romanla­rı; Asil Düşman(2. bs., İstanbul 1967); Hilâllerin Gölgesinde(İstanbul 1967); Mehmetçikle 30 Yıl(İstanbul 1971); Selçuk Kartalı Aldoğan(Malazgirt'e Yağan Nûr, 1-11, Ankara 1973); Elif Sultan (İstanbul 1984); Yaylanın Derdi(İstan­bul 19841; Yüzbaşı Murat(Ankara, ts ).[4]

ROMANCILAR İLE İLGİLİ BAŞLIKLAR VE LİNKLERİ

KAYNAKÇA

  • [1] Hüseyin Hilmi Kurtulmuş], Ahmet Cemil Akıncı, İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI, 2. CİLT, İSTANBUL, 1989
  • [2] Hüseyin Hilmi Kurtulmuş], Ahmet Cemil Akıncı, İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI, 2. CİLT, İSTANBUL, 1989
  • [3] Dr Aslan Tekin Edebiyatımızda İismler, Elips Yayınları, Ank. 2005, shf 36
  • [4] Hüseyin Hilmi Kurtulmuş], Ahmet Cemil Akıncı, İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI, 2. CİLT, İSTANBUL, 1989
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış