Cumhuriyet Birinci Dönem Romancıları Listesi 1923 - 1940


Esa
25.08.2016

 

Romancıların hayatları hakkında geniş bilgi, için yazarların adları üzerine tıklayınız.

Kerime Nadir'in Hayatı,

1917–1984) 5 Şubat 1917'de İstanbul'da doğdu. 20 Mart 1984'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Asıl ismi Kerime Nadir Azrak'tır. Mısır Kadısı Şebinkarahisar’lı Hattat Zade Yahya Reşit Efendi'nin torunu Maliyeci Nadir Arzak’ın kızıdır Yazının Devamı İçin tıklayın Kerime Nadir'

 

Osman Cemal Kaygılı'
Osman Cemal Kaygılı, Bakkal Mustafa Aga’nın okludur 22 Eylül 1306 (4 Eylül 1890)'da İstanbul, Eğrikapı semti dışındaki Yenimahalle'de doğmuştur. 1310 (1894) İlköğrenimini Cezrî Kasım Paşa ilkokulu’nda ilk öğretimini yapmış bu okuldayken1894 depreminde bu depreme okul sıralarında yakalanmış, Fatma adında bir kız tarafından depremden sağ olarak kurtulmayı başarmıştır. Depremden sağ kurtulmasını sağlayan ve kendisinden üç yaş büyük olan bu kızı bir kızı "Aygır Fatma" romanında Zehra adıyla anlatır
 ……Yazının Devamı İçin tıklayın: Osman Cemal Kaygılı'

 

Nahit Sırrı Örik

(1895–1960)Yazar ve üst düzey bir devlet görevlisinin oğlu olan Nahit Sırrı Örik, özel dersler alarak yetişti. Afitab-ı Maarif Rüştiyesi'ni bitirdi ve Galatasaray Sultaniyesi'ne başladı ancak okulu yarım bıraktı. Sekiz yıl boyunca Avrupa'nın çeşitli kentlerinde Paris, Viyana, Roma, Berlin ve Kopenhag'da yaşadı. 1928'de Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başladı… Yazının Devamı İçin tıklayın: Nahit Sırrı Örik

 

Reşat Enis Aygen,  (1901–1984); Romancı. İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ana-dolu”da (Fethiye, Muğla, Burdur, Antalya, Çanakkale), lise tahsilini de İstanbul’da yaptı. İstanbul Yüksek Ticaret Mek-tebi’nde okurken eğitimini yarıda bırakıp gazeteciliğe başladı (1930). Çeşitli gazetelerde, muhabir sekreter, yazı işleri müdürü olarak görev aidi- Anadolu Ajansı İstanbul Bürosu’nda memur iken 1968′de emekli oldu…. Yazının Devamı İçin tıklayın:  Reşat Enis Aygen,

 

Sermet Muhtar Alus,  : 1887)- (21.05.1952). 1887 yılında İstanbul'da doğdu. Askeri Müze Müdürü Ahmet Muhtar Paşa'nın oğludur. Özel öğrenim gördü. Son sınıf sınavına girdiği Galatasaray Lisesinden 1906 yılında, Hukuk Fakültesinden 1910 yılında mezun oldu. 1908 yılında öğrenci iken Elüfürük adlı mizah gazetesini yayınladı. 1908–1909 yılları arasında Davul, diğer yıllarda Akbaba ve Amcabey mizah dergilerinde yazı ve karikatürleri yayınlandı. Tarihi eserlerinden başka 21 adet tiyatro ve roman türünde eseri basıldı. 21 Mayıs 1952 tarihinde 65 yaşında iken İstanbul'da vefat etti. Fransızca ve Almanca biliyordu…….. Yazının Devamı İçin tıklayın: Sermet Muhtar Alus

 

Mithat Cemal Kuntay, (1885–1956) tek romanı olan Üç İstanbul'da Abdülhamit'in istibdat yönetiminin son yıllarından başlayarak, II. Meş-rutiyet, İttihat ve Terakki ile Mütareke yıllarının İstanbul'unu verir.

1885'te İstanbul’da doğdu. 1956'da İstanbul'da yaşamını yitirdi. Tek romanı "Üç İstanbul"la büyük başarı kazandı. Vefa İdadisi’ni ve Mektebi Hukuku bitirdi. Doktora sınavını verdikten sonra Hukuk Mektebi'nde idare hukuku asistanlığı yaptı. Adliye Nezareti Özel Kalemi’ne girerek müdürlüğe kadar yükseldi. Birinci Hukuk Mahkemesi üyeliğinden sonra Beyoğlu Dördüncü Noteri oldu. 1956'da İstanbul’da ölümüne kadar bu görevi sürdürdü….. Yazının Devamı İçin tıklayın: Mithat Cemal Kuntay,

 

Sadri Ertem : (1898–1943)Babasının subay oluşu nedeniyle çocukluğunu Anadolu ve Rumeli'nin çeşitli kentlerinde geçiren Sadri Ertem, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Kurtuluş savaşı yıllarında Anadolu'da 'Hâkimiyet-i Milliye' ve 'Yeni Gün' gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü, 'Son Telgraf' gazetesinde ise başyazarlık yaptı……….. Yazının Devamı İçin tıklayın:: Sadri Ertem

 

 

Sabahattin Ali, : 1906–1948) 25 Şubat 1907 tarihinde, Edirne'nin Gümülcine kazası Egridere köyünde dünyaya gelmiştir. Babası piyade yüzbaşısı (Cihangirli) Selahattin Ali Bey'dir. Babasının sık sık görev yerlerinin dolayısıyla, ilköğrenimini İstanbul, Çanakkale ve Edremit'in çeşitli okullarında tamamlamıştır (1921) Edremit'e göçtüklerinde bölge Yunan işgalinde olduğu için emekli olan babası aylığını alamamış ve aile çok zor günler geçirmiştir……. Yazının Devamı İçin tıklayın:.: Sabahattin Ali,

 

 

Müfide Ferit Tek : (29 Nisan 1892, Kastamonu - 24 Mart 1971, İstanbul),

Halide Ediple birlikte Türkçülük akımının roman türündeki ilk kadın yazarlarından ve  temsilcilerinden biridir. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki yazıları  kalemiyle Milli mücadeleye katılmış bir kadın yazardır. Türkiye'nin ilk İçişleri Bakanı Ahmet Ferit Tek'in eşi ve Sanat tarihçisi Emel Esin'in annesi ilk kadın romancılarımız arasında yer alan bir romancımızdır…….. Yazının Devamı İçin tıklayın:  Müfide Ferit Tek

 

 

Güzide Sabri (Aygün): 1886–1946)  Kadın romancılarımız içinde yaygın şöhrete sahip olanlardan ilkidir. Güzide Sabri, 1883 yılında İstanbul’da, Fındıklı semtinde doğmuştur. Babası reis’ülküttap Mustafa Efendizade’lerden olan Salih Reşat Bey Adliye Nezareti memurlarındandır. Annesi Nigar Hanım ise şair Koniçeli Kazım Paşa’nın yeğenidir…. Yazının Devamı İçin tıklayın:  Güzide Sabri (Aygün)

 

 

 

 

 

Şükufe Nihal (Başar)  : Şükûfe Nihal Başar (d. 1896, İstanbul - ö. 24 Eylül 1973, İstanbul), Türk şair, öğretmen, eylemci.

Türkiye’nin önemli toplumsal değişmeler geçirdiği bir dönem olan 1919–1960 yılları arasında şiir, öykü ve romanlar yayımlamış bir edebiyatçıdır.

1919’da Darülfünun’un Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nü bitirerek “Türkiye’de Darülfünun’dan mezun ilk kadın” unvanının sahibi olmuştur[1]. Birçok kadın derneğinde aktif görev alan sanatçı;[2] Türkiye’de kadın özgürlüğünün ilk temsilcileri ve savunucularından birisidir.

Babası V. Murat’ın başhekimi Emin Paşa’nın oğlu, Eczacı Albay Ahmet Bey. Annesi Nazire Hanımdır.  Baba tarafından soyu Kastamonulu Katipzadelere uzanıyordu. Annesi Nazire Hanım asker kökenli bir ailenin kızıydı. …… Yazının Devamı İçin tıklayın:  Şükufe Nihal (Başar)

 

Ercüment Ekrem Talû  : (d.1886 İstanbul - ö. 1956) Türk gazeteci, yazar.

Talû,  çeşitli devlet kademelerinde görev yapmış ve birçok gazete ve dergide fıkra, sohbet, makale, hikâye, roman, hatıra ve şiirler yayınlamış, bir dönemin çok okunan yazarları arasına girmiş bir yazar ve mizah ustasıdır.

Tanzimat döneminin ünlü şairi Recaizade Mahmut Ekrem’in oğludur. Çevirmen Esin Talu Çelikkan ile ilk Türk spor spikerlerinden Muvakkar Ekrem Talu’nun babası; gazeteci yazar Umur Talu, şarkı sözü yazarı Çiğdem Talu, gazeteci yazar Ekrem Murat Çelikkan’ın dedesidir…..Yazının Devamı İçin tıklayın:  Ercüment Ekrem

 

 
Mehmet Mahmut Yesari Hayatı ve Edebi yönü 1895–1945); Mahmud Yesari yirminci yüzyıl romancısı ve piyes yazarı. 1895'te İstanbul’da veya Elazıg 'da doğdu. Kaynaklardaki bu çelişkilere bakıldığı zaman babasının görevi sebebiyle İstanbullu olmalarına rağmen Elazıg’da doğmuş olması muhtemel gözükmektedir.  Mahmud Yesari’nin soyadı, büyük dedelerinden gelmektedir. On sekizinci yüzyılın son yarısında şöhret bulmuş hattatlarımızdan Mehmed Esat Efendi, sol eliyle yazdığından dolayı Yesari lakabıyla anılırdı. Ailesi de bu namı muhafaza etti. Dedesi, Talik yazıda üstadı olan bir şairdi. Padişah Üçüncü Mustafa Han, dedesi Mehmed Esat Efendi'yi sarayına almıştı…… Yazının Devamı İçin tıklayın: Mehmet Mahmut Yesari Hayatı ve Edebi yönü :

 

Peyami Safa ve Romancılığı : Peyami Safa (d. 1899, İstanbul - ö. 15 Haziran 1961), Türk hikâye ve romancısı.

Cumhuriyet birinci dönem edebiyatının en önemli romancılarından ve  tezli, psikolojik roman türünün edebiyatımızdaki en önemli ismlerinden biiridir. Server Bedi takma adını da kullanmış, yanlış batılılaşma yüzünden gelenekerinden koptuğu için kendisi ve yaşadığı toplumla çatışmaya giren, batı kültürüne özen duydukları için ruh alemlerinde huzurusuzluklar, çatışmalar, çelişkiler yaşayan ve mutsuz olan insanların dramlarını yazmıştır. Romanlarının yanı sıra, düşünsel yapıtları, polemikleri, köşe yazarlığı ve gazeteciliği ile de tanınır. … Yazının Devamı İçin tıklayın:Peyami Safa ve Romancılığı

 

 

Aka Gündüz, : (1886–1958); Romancı ve tiyatro yazarı.

Asıl adı Enis Avni olan Aka Gündüz, Binbaşı Kadri Bey’in oğlu olarak Selânik’e bağlı Katerİn’e ile Alasonya kasabaları arasındaki bir dağ köyünde doğmuş, İlk tahsilini Serez'de İncili Mektebde ve Selanik'deki Şemsi Hoca Mektebinde tamamladıktan sonra orta öğrenimini Eğrikapı Sırp Rüştiyesi, Galatasaray, Edirne ve Kuleli Askerî idadilerinde yapmıştır. … Yazının Devamı İçin tıklayın: Aka Gündüz, Hayatı,

Mustafa Memduh Şevket Esendal, :  
(29 Mart 1883, Çorlu - 16 Mayıs 1952, Ankara), Türk yazar, hikayeci, romancı, diplomat, siyasetçi. 29 Mart 1883’te Çorlu’da Papayani Mahallesi'nde doğdu. Varlıklı bir çiftçi ailesinin oğluydu. 16 Mayıs 1952’de Ankara’da yaşamını yitirdi. Çocukluğu savaş yıllarına rastladığı için ve maddi sıkıntılar nedeniyle düzenli bir eğitim göremedi. Kendi kendisini yetiştirdi, Arapça, Farsça, Fransızca öğrendi. Babasının ölümünden sonra çalışarak ailesine baktı.  Savaş ve göçler yüzünden düzenli bir tahsil hayatı olmamıştır
 …….. Yazının Devamı İçin tıklayın: Mustafa Memduh Şevket Esendal

 

Halikarnas Balıkçısı- C.Şakir Kabaağaçlı,:

17 Nisan 1890 tarihinde, Girti adasında doğup 13 Ekim 1973'te İzmir'de yaşamını yitirdi. Asıl adı Cevat Şakir Kabağaçlıdır. Abdülhamid dönemi devlet adamlarından Şakir Paşa'nın oğludur.  Şakir Paşa Ailesine mensup babası Girit ve Atina'da sefirlik ve valilik yapan Mehmet Şakir Paşa, annesi Giritli Sare İsmet Hanım; amcası II. Abdülhamit devri sadrazamı Cevat Şakir Paşa, dedesi Şurayı Askeri Dairesi Reisi Miralay Mustafa Asım Bey'dir. Kendisine, iki evliliğinden de çocuğu olmayan ve onu kendi çocuğu gibi seven amcasının ismi verilmiştir…… Yazının Devamı İçin tıklayın: Halikarnas Balıkçısı-,

 

Nurullah Ataç, :

Deneme, Günce, Söyleşi yazarı ve Eleştirmen, gazeteci, mütercim eğitimci. 21 Ağustos 1898’de İstanbul Beylerbeyi'de doğdu. 1957’de Ankara'da yaşamını yitirdi.

Hammer Tarihî’ni tercüme eden Mehrned Atâ Bey’in oğlu olarak 1898 yılında doğmuştur. Dr. Galip Ata kardeşlerinden biridir.  İlkokulu (iptidai) 1909 yılında bitirmiş, aynı yıl annesini yitirmiştir. Daha sonra Mekteb-i Sultanî'de (Galatasaray Lisesi) okumuş, bu okuldayken Burhan Asaf (Belge) ve Vedat Nedim (Tör) ile arkadaş olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce İsviçre'ye gitmiştir. Cenevre'de kaldığı süre içinde Fransızca'sını ilerleten Ataç, bu arada tiyatroya merak sarmış, bu merak tiyatro eleştirmenliğine başlamasına vesile olmuştur.  Yazının Devamı İçin tıklayın.. Nurullah Ataç, Hayatı , 

 

Tarık Dursun K., :

Tam adı Tarık Dursun Kakınç'tır. Roman, hikayeci ve yazar.

1931 yılında İzmir'de doğmuş olan yazarın Annesi, Neriman Ayşe Hanım babası ise Mehmet Halit Kakınç''tır. İlkokulu İzmir ve Ankara'da tamamladı. Ortaokul yıllarındayken okulu bıraktı ve ortaokulu dışarından imtihan vererek bitirdi (1950) Bir süre gazete dağıtıcılığı, seyyar köftecilik, otobüs biletçiliği, muhasebe yardımcılığı, memurluk gibi işlerde çalıştı, İzmir Anadolu gazetesinde başladığı gazeteciliğini Ankara ve İstanbul'da sürdürdü. (5) Yazının Devamı İçin tıklayın.. Tarık Dursun K., : 

Necati Cumalı,

 Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarından birisi olaN Necati Cumalı, 13 Ocak 1921Yunanistan'ın sınırları içinde bulunan Florina'da doğmuş, 80 yaşında iken 10 Ocak 2001, İstanbul'da ölmüştür. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra  yapılmış olan mübadele yıllarında ailesi ile Türkiye’ye göçedip Urla’ya yerleşti. İlk ve orta tahsilini Urla ve İzmir’de yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1941). Ankara Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (1941-1942), Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde (1945) çalıştı. Urla ve İzmir’de avukatlık yaptı (1950-1957). Paris Basın Ataşeliği memurluğu (1957-1959) ile İstanbul Radyosu redaktörlüğünden sonra (1959-1963) tamamen serbest yazarlığa yöneldi ve İstanbul’a yerleşti…. Yazının Devamı İçin tıklayın.. Necati Cumalı,

 

Orhan Hançerlioğlu,  :

 Orhan Hançerlioğlu, (d. 19 Ağustos 1916, İstanbul - ö. 9 Temmuz 1991, İstanbul) Felsefe ve ekonomik alanındaki sözlük çalışmalarıyla da tanınan Türk yazar ve araştırmacı,

1935'te Şişli Terakki Lisesi’nden mezun oldu.1939 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Meriç, Keşan ve Karaisalı’da kaymakamlık yaptı. İstanbul Belediye Müfettişi, Emniyet Şube Müdürü, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu Müdürlüğü yaptı. 1954’ten sonra İETT Hukuk İşleri Müdürü olarak çalıştı. (1) Yazının Devamı İçin tıklayın.. .. Orhan Hançerlioğlu,

 

 

 

lhan Tarus  : 

 

(27 Ocak 1907- 8 Ocak 1967) Türk savcı, yargıç ve hikaye, oyun, roman yazarıdır. Çağdaş Türk edebiyatı yazarı olan Tarus, tiyatro oyunları, öykü ve romanlar yazmıştır.

27 Ocak 1907 tarihinde Tekirdağ'da doğan ve babasının mesleği (reji görevlisi) nedeniyle sıkça yer değiştirmiş olmaları sebebiyle  Anadolu’nun birçok şehrinde bulunmuşlar, bu yüzden de ilkokuldaki eğitimini tamamlamak için bile sık sık yer ve okul  değiştirmek zorunda kalmıştır.  İlkokulu Biga, Niğde, Erbaa, Konya, Tekirdağ daki ilkokullarında, ortaokul ve liseyi ise İstanbul, Konya, Mercan Kabataş ortaokul ve liselerinde, üniversiteyi ise Ankara Hukuk Fakültesi’nde okumuştur.[1] …Yazının Devamı İçin tıklayın.. lhan Tarus

Talip Apaydın' : (d. 1926, Ankara Polatlı), Türkiye toplumcu yazarlarından, öykücü, romancı ve şair 

Polatlı'ya bağlı Ömerler Köyü'nde doğdu. İlkokulu Beypazarı'nda yaptıktan sonra  Çifteler Köy Enstitüsü'ne, ardından Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'ne kaydoldu. Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü'nü bitirdi. Yüksek Köy Enstitüsünden arkadaşı Halise Sarıkaya ile evlendi. 1979 yılından sonra emekliliğine kadar Turhal ve Amasya'da öğretmen olarak görev yaptı. DP'nin iktidarı döneminde bir ara bakanlık emrine alındı, sonra yeniden Danıştay kararıyla görevine döndü.  1979'da emekliye ayrıldı. …Yazının Devamı İçin tıklayın Talip Apaydın'

 

Kemal Tahir ,(d. 13 Mart 1910, İstanbul - ö. 21 Nisan 1973) Türk düşünür ve roman yazarı.

15 Nisan 1910’da İstanbul’da dünyaya geldi. Gerçek adı İsmail Kemalettin Demir'dir. Babası, II. Abdülhamit’in yaverlerinden Yüzbaşı Tahir Bey; annesi, Osmanlı sarayında Abdülhamit’in kızı Naile Sultan’ın hizmetinde bulunan Nuriye Hanım’dır (Saraydaki adı “Hubser” idi).[1] . Ailenin en büyük çocuğu idi.  …Yazının Devamı İçin tıklayın     Kemal Tahir ,

 

Fakir Baykurt,  :

 (d. 15 Haziran 1929, Burdur - 11 Ekim 1999, Almanya) 

Fakir Baykurt (Asıl adı Tahir'dir) Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de doğdu, Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber şu sözleri ile 1929 yılında haziran ortası olduğu varsayılmaktadır; “1929 doğumlu olduğum doğru. Ay, gün bilinmiyordu. Anamla konuştuk. Köyde orak mevsimi. Tarlada sancılanıp eve gelmiş. Haziran ortasıdır...” Tahir Baykurt’un annesinin adı Elif ve babasının adı Veli’dir. Doğduğunda ona savaşlarda vurulup geri dönmeyen Amcasının adı olan Tahir adı verilir. Tahir 1936 yılında Akçaköy İlkokulu'na başlar ve iki yıl sonra babasını kaybeder. Babasının ölümünden sonra dayısı Osman Erdoğuş tarafından Balıkesir iline bağlı Burhaniye köyüne götürülür ve orada dayısının yanında dokumacılık yapmaya başlar. II. Dünya Savaşı’nın başlaması ile dayısı askere alınır ve Tahir Akçaköy’e dönerek okula devam etme imkânı bulur. 1942 yılında ağır bir sıtma geçirir bu dönem aynı zamanda şiir yazmaya başladığı dönemdir. (1)  …Yazının Devamı İçin tıklayın : Fakir Baykurt,

 

 

 

Mahmut Makal, : 

Mahmut Makal (d. 1930, Gülağaç, Aksaray - ), 1950'de "Köy Edebiyatı" akımını başlatan Türk yazar, şair ve öğretmen. Makal, 1930 yılında Aksaray ilinin Gülağaç ilçesi Demirci Kasabası'nde bir çiftçinin oğlu olarak doğdu. İlköğretimine 23. 03. 1943’te henüz kuruluş aşamasında olan Konya Ereğlisi İvriz Köy Enstitüsü'ne başladı.  İvriz Köy Enstitüsü'nde okula başladığı yılları kendi kaleminden şu şekilde anlatmaktadır. " Güneşin vurduğu duvar diplerinde ders yapmaya başladık. Okulun bağ-bahçe ve yapı işlerine de karıştık. Derken, Nisanın ilk haftası içinde Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ile İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç geldiler. Eğitim seferberliği hızla sürüyordu. Ne Bakan makamında oturuyordu ne de Genel Müdür. Ne Enstitü Müdürünün makam odası vardı ne de öğretmenler odası. Ne de dört duvarlı derslik. Dekroli usulü açık hava okulu iş eğitimiyle sarmaş dolaş sürüyordu.  …Yazının Devamı İçin tıklayın : Mahmut Makal,

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQApFc5exy6guez9NAlX1xFAxDwnjVFwgtGqjb6hxRTtkX1eKYLEw

Orhan Kemal :

  15.09.1914 – 02.06.1970 Orhan Kemal 15 Eylül 1914 tarihinde Adana, Ceyhan, doğmuş ve  2 Haziran 1970 tarihinde Bulgaristan Sofya kentinde beyin kanması teşhisiyle ölmüştür. Ölümünden sonra Türkiye'ye getirilerek Zincirlikuyu Mezarlığı, İstanbul’a defnedilmiştir.

Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan Orhan Kemal, 15 Eylül 1914’te Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Babası, 1920–1923 döneminde birinci B.M.M.’de milletvekilliği, 3 Mayıs 1920’de Vekiller Heyeti’nde Adliye Bakanlığı yapan ve 26 Eylül 1930’da Adana’da Ahali Cumhuriyet Fırkası’nı kuran Abdülkadir Kemali Bey’dir. Orhan Kemal’in o günlere ait izlenimleri Baba Evi’nde söyle yer alır:  .  …Yazının Devamı İçin tıklayın : Orhan Kemal

 

Yaşar Kemal'in ı :

 Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli'dir.

Van Gölü’ne yakın Ernis (bugün Günseli) köyünden olan ailesinin Birinci Dünya Savaşı’ndaki Rus işgali yüzünden uzun bir göç süreci sonunda yerleştiği Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Hemite ( Gökçedam) köyünde 1926’da doğdu. Doğum yılı bazı biyografilerde 1923 olarak geçer.Türk edebiyatının en önde gelen romancılarından  biridir. İlk öykü kitabı Sarı Sıcak'ta da yer alan "Bebek öyküsü" ile ilk romanı İnce Memed, Cumhuriyet Gazetesinde  tefrika edildi. İnce Memed adlı romanı yaklaşık olarak kırk dile çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Kitaplarının yurtdışındaki baskısı yüz kırktan fazladır. .  …Yazının Devamı İçin tıklayın :  Yaşar Kemal'

 

Abdülhak Şinasi Hisar :

 Anne tarafından dedesi Muhtar Bey'in Rumelihisarı'ndaki yalısında doğdu. Türkiye'de ilk edebiyat dergilerinden 1882-1883'te yayınlanan Hazine-i Evrak'ın yayıncısı, öykü ve eleştiri yazarı Mahmud Celaleddin Bey'in oğludur. Babası Mahmud Celâleddin Bey, oğlunun adını hayranı olduğu, Abdülhak Hamit ve Şinasinin adlarını birleştirerek koymuştur. Abdülhak Şinasi Hisar'ın çocukluğu, Rumelihisarı, Büyükada ve Çamlıca’daki konaklarda ve yalılarda geçmiştir.  Mürebbiyelerinden Fransızca öğrenen Abdülhak Şinasi Hisar, Tevfik Fikret'ten Türkçe ve edebiyat dersleri aldı. 1898’de Galatasaray Sultanisi’ne girdi. Ailesine haber vermeden 1905’te Galatasaray Sultanisi'nden ayrılarak Paris'e gitti. 1908'e kadar Paris’te École Libre des Sciences Politiques’e devam etti.  …Yazının Devamı İçin tıklayın :  Abdülhak Şinasi Hisar

 

Faik Baysal'ın :

  1. 1922, [[Adapazarı]-ö. 9 Aralık 2002 İstanbul]) Türk yazar.

Toplumcu, sosyal gerçekçi yönü ile yazdığı romanlarıyla tanınan Faik Baysal  1922 yılında Adapazarı'nda doğdu. İlk, orta ve liseyi Saint Joseph Lisesi'nde okumuş daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamalamıştır.  (1942), Gazetelerde, şirketlerde, ansiklopedilerde çevirmenlik ve çeşitli liselerde Fransızca ve İngilizce öğretmenliği yaptı. Gazetelerde, dergilerde çalıştı. İkinci Dünya Savaşı boyunca yedek subay olarak orduda görev aldı. Başından sonuna kadar Meydan Larouse'un çalışmalarına katıldı. .  …Yazının Devamı İçin tıklayın :  Faik Baysal

 

 

Samim Kocagöz,

 1942'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1942–1945 arasında Lozan Üniversitesi'nde sanat tarihi eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra bir süre İzmir Ticaret Okulu'nda edebiyat, Devlet Konservatuarı’nda sanat tarihi dersleri verdi. Söke'de çiftçilikle uğraştı.

1950'den sonra İzmir'e yerleşti. İlk romanı İkinci Dünya 1938'de yayınlandı. Servet-i Fünun Uyanış, Ses, Hep, Bu Topraktan, Vatan, Fikirler, Yenilikler, Yeditepe gibi dergilerle Demokrat İzmir gazetesinde yayınlanan öyküleriyle bilinir.1946'da vatan gazetesinde çıkan "fındık yaprakları" öyküsü nedeniyle sivas'a sürüldü. …Yazının Devamı İçin tıklayın :  Samim Kocagöz,

 

Kemal Bilbaşar,

  1910 yılında Çanakkale'de doğan Bilbaşar, orta öğretimini 1929 yılında Edirne Öğretmen Okulu'nda tamamlamış, iki yıl ilkokul öğretmenliği yapmıştır.  Yüksek öğretimini Gazi Eğitim Enstitüsü Tarih-Coğrafya Bölümünde tamamlamış, 1935 yılında mezun olmuştur.Aynı yılın resim-iş bölümü mezunlarından Bedia Bilge ile evlenmiş, İzmir'e yerleşmiştir.  Hayatları boyunca birbirlerinden bir gün olsun ayrılmayan çiftin iki çocuğu olmuştur. Nazilli ve İzmir Karataş Ortaokullarında öğretmenlik yapan Bilbaşar 1961 yılında emekliye ayrılmış, bir süre siyasetle uğraştıktan sonra 1966'da İstanbul'a yerleşmiş, kendini tümüyle yazmaya vermiştir.  Yazar 21 Ocak 1983'te ölmüştür. . …Yazının Devamı İçin tıklayın :  Kemal Bilbaşar,

 

Cevdet Kudret Solok, 

Yedi Meşale edebiyat topluluğunun kurucuları arasında yer alan Türk edebiyatçı ve edebiyat tarihçisi     7 Şubat 1907’de İstanbul’da doğdu. Tam adı Cevdet Kudret Solok'tır. Birinci Dünya Savaşı’nda dokuz yaşındayken babasını Musul Savaşı’nda kaybetti. Annesi tarafından büyütüldü.

1933'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Kayseri Lisesi’nde (17.04.1934-25.09.1938), Ankara Devlet Konservatuarında (27.09.1938-20.07.1939) diksiyon ve edebiyat öğretmenliği, Ankara Erkek Lisesi’nde (03.07.1939-31.08.1943) ve Atatürk Lisesi’nde (31.08.1943-24.12.1945) edebiyat öğretmenliği, Yayın Müdürlüğü emrinde İnönü Ansiklopedisi’nde edebiyat sekreteri olarak çalıştı (24.12.1945-6.10.1950). DP iktidarı döneminde Bitlis Ortaokulu’na Türkçe öğretmeni olarak atanınca (3.10.1950) istifa etti (23.10.1950). Kısa bir süre İstanbul ve Ankara’da avukatlık yaptı (1951-1954). Türk Dil Kurumu’nda redaktör, Bilgi Yayınevi’nde danışman olarak çalıştı (1967-1970). Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın Yayın Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak ders verdi  …Yazının Devamı İçin tıklayın:  Cevdet Kudret Solok,

 

Edebiyat, Dil bilim, Kültür, Folklor, Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez,

 yazı, İnceleme, ve Araştırmalarınız bize başvurarak bu sitede Paylaşabilirsiniz.
 
  BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com

 

 

 

Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış