Pınar Kür Hayatı ve Eserleri


Pınar Kür

 Pınar Kür (d. 15 Nisan 1945, Bursa), Yazar, romancı, öykücü, çevirmen ve akademisyen. 

15 Nisan 1943 tarihinde Bursa’da doğdu. Annesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, İsmet Kür, babası ise Azeri asıllı Fransızca ve matematik öğretmeni Behram Kür[1] dür.  Yazarın babası Behram Kür, Sovyet Devrimi’nden kaçan bir Azeri göçmenidir [2]

Pınar Kürün annesi İsmet Kür kadın şairlerimizdendir ve ünlü romancı Halide Nusret Zorlutuna’nın  kız kardeşidir. Yani Halide Nusret Zorlutuna , Pınar Kür’ün teyzesidir. Halide Nusret Zorlutuna’nın kızı Emine Işınsu ise Pınar Kür’ün teyzesinin kızı olmaktadır. [3]

Anne ve abasının yurdun çeşitli yerlerinde görev yapmış olmaları yüzünden çocukluğu yurdun çeşitli yerlerinde geçmiştir.  Bursa ve Bilecik’e taşınan ailesi daha sonra Zonguldak’a yerleşir. Zonguldak’ta ilköğrenimine başlar. Ertesi yıl aile Ankara’ya taşınınca, ikinci sınıfa Kurtuluş İlkokulu’nda devam eder. İsmet Kür, otuzlu yaşlarında iki çocuğunu da alarak İngiltere’ye gider. Böylece Pınar Kür’ün Londra günleri başlar.  Kız kardeşi ile Raymonds School’a yatılı okuluna başlar. [4]Aile bir yıl sonra Türkiye’ye döner ama Pınar Kür iyi düzeyde İngilizce öğrenmiş olur. Ankara’ya tekrar döndüklerinde Pınar Kür Ankara Kolejine kaydolur.  

Üç yıl sonra babasının Unesco görevi sayesinde Amerika’ya gider. Burada Forest Hill High Schoolda öğrenime devam eder. Amerika’ya geldiklerinde 14 yaşında bir genç kızdır. Uyum sorunu yaşamış, ülkesini özlemiş ve yalnız kalmıştır. İşte bu yıllar ilk romanlarını ve “anlaşılmayan genç kız romanları” yazmaya başladığı yıllardır. Üstelik bu yıllarda tiyatroyu da sevmeye başlamış bu okulun son sınıfında okulun tiyatro kulübüne katılmıştır. Pınar Kür, on yedi yaşında ilk İngilizce piyesini yazmıştır.  Ertesi yıl ailesi tekrar Türkiye’ye döner. Pınar Kür Robert Koleje,  kız kardeşi Işılar Kür önce Dil ve Tarih-­‐ Coğrafya Fakültesi’ine, sonraki yıl ise Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümüne girer.[5]

1949 yılında Ankara’ya Robert Kolejde lise eğitimini tamamladıktan sonra lisans eğitimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesinde tamamlar. [6]

Pınar Kür, Robert Kolejinde iken ilk ciddi piyesi olan “İki Başlı Adamın Tek Eli” adlı oyununu yazmıştır. Pınar Kür, henüz yirmi bir yaşında iken İktisat Fakültesi öğrencisi Can Kolukısa ile 1962 yazında tanışır ve onunla1964 yılında evlenir. 

Pınar Kür, evlilik sonrası Paris’e gider. Paris’te önce bir dil okuluna devam etmeye başlar. Pınar Kür ise önce bir dil okuluna ardından da Sorbonne Üniversitesinde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora eğitimine başlar. Pınar Kür’ün evliliğinin dördüncü yılında Emrah adında bir oğlu olur. Pınar Kür’ün evliliği beş yılın sonunda boşanmayla sonuçlanır. Eşinden ayrılan  Pınar Kür, tanınmış bir avukat olan Mehmet Can Köksal ile beş yıl süren ancak, evlilik ile noktalanmayan bir beraberlik yaşar.

1971-­‐1973 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda dramaturg, 1979-­‐1995 yılları arasında aralıklarla İstanbul Üniversitesi’nde okutman olarak çalışır.  Bu yıllarda ilk romanları basılmaya başlamıştır. Yarın… Yarın… Adındaki ilk romanı  (1976)yılında yayımlanırı “Yarın Yarın” yayımlanışından altı yıl sonra , “Asılacak Kadın” (1979) adlı romanları 1980 ihtilal inden sonra sıkıyönetim idaresi tarafından yasaklanır ancak kitap ve yazar iki yıl süren mahkeme sonrasında aklanır. [7] Asılacak Kadın adlı romanında aşırı müstehcenlik olduğu iddası daha sonraki eserlerinde yine yinelenecekti.
Bu yıllar arasında ve sonraki yıllarda da yazmaya devam etti. Öykü ve yazıları, Dost, Cumhuriyet, Yazko-Edebiyat ve Gösteri dergilerinde yayınlandı.

Küçük Oyuncu (1977), Asılacak Kadın (1979),  adlı romanlarından sonra 1983’de yayımlanan öykü kitabı “Akışı Olmayan Sular”la Sait Faik Öykü Ödülü’nü aldı.
Bitmeyen Aşk (1986),)   adlı romanı yayınlandığında tekrar aşırı müstehcen olduğu yönünde eleştiriler aldı. Kimi eleştirmenler ise Bitmeyen Aşk ile “Bir Cinayet Romanı (1989 adlı  romanı Türk Edebiyatında ilk üst kurmaca metin olarak değerlendirmişlerdi.

Sonraki yıllarında Bir Cinayet Romanı (1989) ve Sonuncu Sonbahar (1992) romanları yayınlandı. Bu romanından sonra yazarın uzun bir müddet sessiz kaldığı yeni eserlerinin yayınlanmadığı bir süreç başlamıştı.

1973 ile 1995 yılları yazarın en verimli yıllarıdır. Bu yıllarda arasında birçok çeviri yapmış, ses getiren röportajlar hazırlamıştır. İngiliz ve Fransız edebiyatından pek çok eseri Türkçeye tercüme eder.  “Bitmeyen Aşk" adlı romanı "müstehcenlik" gerekçesiyle toplatılınca hakkında pek çok haber çıkar. Bu olay kamuoyu tarafından tanınmasına da yol açmıştır.  1979-­‐1995 yılları arasında aralıklarla İstanbul Üniversitesi’nde okutman olarak çalışır. 1996’da İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Medya İletişim Sistemleri Bölümü’nün öğretim kadrosunda Yabancı Diller okulunda İngilizce okutmanı olarak görev yapmaya başlamış daha sonra bu okulda Yardımcı Doç. Dr.luğa kadar yükselmiştir.  [8] Bu okulda Edebiyat, Drama, Yaratıcı Yazarlık görevini halen sürdürmektedir.

Kür`ün editörlüğünü üstlendiği dünya edebiyatı seçkisi “Short Fiction in English” Ekim 2001’de Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. Yazarın 1992 yılında başlayan suskunluğu Hayalet Hikâyeleri (2004), Cinayet Fakültesi (2006) ile bozulmuş oldu.

Pınar Kür, kütüphanesindeki yaklaşık 2 bin kitabı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kütüphanesine bağışladı.( 2013) [9]

Yazar, halen Taksim’de oturmakta ve yalnız yaşamakta yazları ise Ayvalık’taki evinde tatil yapmakta, Ayvalıktaki tatil günlerinde yazarlık atölyesinde ders vermek gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. [10]

Oğlu Emrah Kolukısa bir oyuncudur.

“Pınar Kür, romanlarını ve öykülerini aşk, iktidar ilişkileri (kişisel-­‐siyasi), cinsellik, kadın ve cinayet gibi konular etrafında şekillendirmiştir. Yazar, bu konuları hemen her eserinde belli bir düzeyde bir araya getirmiştir. Pınar Kür, birkaç siyasi ve toplumsal olay hariç, ulusal, sosyal ve toplumsal herhangi bir konuyu ele alıp incelememiştir.”[11]

Her romanı ve öyküsünde farklı bir anlatım biçimi deneyen yazarın romanları özellikle, anlatım teknikleri ve bakış açıları bakımından zengin bir özellik taşır.  Pınar Kür Üzerinde  birkaç yüksek lisans çalışması yapılmış ama eserleri ve sanatçı kişiliği bir çok yönden ele alınmamıştır. [12]

 

Eserleri

Romanları

 • Yarın Yarın (1976)
 • Küçük Oyuncu (1977)
 • Asılacak Kadın (1979)
 • Bitmeyen Aşk (1986)
 • Bir Cinayet Romanı (1989)
 • Sonuncu Sonbahar (1992)
 • Cinayet Fakültesi (2006

Beşpeşe (2004) (Murathan Mungan'ın başladığı roman projesini Celil Oker, Elif Şafak, Faruk Ulay devam ettirdi ve Pınar Kür sonlandırdı.)

Öykü kitapları

 • Akışı Olmayan Sular (1983) - Sait Faik Hikâye Armağanı
 • Bir Deli Ağaç (1992)
 • Hayalet Hikayeleri (2004)
 • Söyleşi Kitabı[değiştir]
 • Aşkın Sonu Cinayettir - Mine Söğüt - 2006 - Pınar Kür ile söyleşi.

Çeviri

 • Vişnenin Cinsiyeti - Jeanette Wİnterson - (Sexing the Cherry)
 • Bağla Şu İşi
 • Aç Sınıfın Laneti
 • Ademden Önce
 • Tutku - Jeanette Winterson ( The Passion)
 • Yabancı Kucak - Ian McEwan (The Comfort of Strangers)
 • Geniş Geniş Bir Deniz - Jean Rhys - (Wide Sargasso Sea)
 • Dalda Duran Kuşlar - Jean Rhys - (Öykülerinden seçmeler)
 • Günaydın Geceyarısı - Jean Rhys - Goodmorning Midnight
 • Karanlıkta Yolculuk - Jean Rhys - (Voyage in the Dark)
 • Dörtlü - Jean Rhys - (Quartet)
 • Karamlıkta Kahkaha - Vladimir Nobakov - (Laughter in the Dark)
 • Şaklaban - Morris West
 • Ailenin Laneti - Dashiel Hammet
 • Yunus İnsanlar - Tırsten Krol

Televizyon

 • Haydi Gel Bizimle Ol (2007- 2008)

ROMANCILAR İLE İLGİLİ BAŞLIKLAR VE LİNKLERİ

KAYNAKÇA

 • [1] Kür, Pınar (Mart 2013), EVRAK-I METRUKE, NTV Tarih, ss. 21
 • [2] https://tr.writersofturkey.net/index.php?title=P%C4%B1nar_K%C3%BCr
 • [3] https://tr.writersofturkey.net/index.php?title=P%C4%B1nar_K%C3%BCr
 • [4] https://tr.writersofturkey.net/index.php?title=P%C4%B1nar_K%C3%BCr
 • [5] https://tr.writersofturkey.net/index.php?title=P%C4%B1nar_K%C3%BCr
 • [6] https://tr.wikipedia.org/wiki/P%C4%B1nar_K%C3%BCr
 • [7] https://www.msxlabs.org/forum/edebiyat-tr/34150-pinar-k-r.html
 • [8] https://www.bilgi.edu.tr/tr/rehber/kisi/pinar-kur/
 • [9] https://www.comu.edu.tr/duyurular/detay.php?id=9230
 • [10] https://www.on-art.net/on-art.php?cat=87&sub=&id=242#.UdOuUDtNTVE
 • [11] https://tr.writersofturkey.net/index.php?title=P%C4%B1nar_K%C3%BCr
 • [12] Funda KESKİN “PINAR KÜR’ÜN ROMANLARINDAANLATICI – KURMACA VE GERÇEKLİK” Yüksek Lisans Tezi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜYENİ TÜRK EDEBİYATIANABİLİM DALI, Ankara – 2012,
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış