Fuad Bayramoğlu Hayatı ve Eserleri


Fuat Bayramoğlu
 
Fuad Bayramoğlu ((1912 - 1996) Şair , büyükelçi, Dışişleri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri.
Hacı Bayram dergahı postnişini Şeyh Tayyib Efendi'nin oğludur. Milli Mücadele yıllarında Ankara'da ve tekke atmosferinde yetişmiş, 20 Mayıs 1920'de babası ölünce ağabeyi Şemseddin Efendi  tarafından yetiştirilmiştir. [1]
Darülmuallimin Mektebi'nin   Tatbikat Mektebi'ne devam eder. Taş Mektep  adlı okulada okumaya başlayan Fuad Bayramoğlu o yıllarda Ahmet Muhip Dranasla tanışıacak ve bu dostluk uzun yıllar sürecektir.  Küçük ağabeyi Reşat'ın Hukuk Fakültesi'ne yazılması  üzerine istanbul'a  taşınırlar ve ilk okul diplomasını  Per.tevniyal Valide Sultan ilk mektebinden alır. Davut Paşa orta mektebinde okuyorken  abisinin Hukuk Fakültesini bitirmesi üzerine  Ankara’ya dönerler. Ankara lisesi'nde ilkokul arkadaşı Ahmet Muhip' le tekrar buluşan Fuat,  daha lise yıllarında iken şiirler yazmaya başlar.  
 O yıllarda Ankara Lisesi' nde Ahmet Hamdi Tanpınar, Emin Ali Çavlı, Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin gibi yazarlar öğretmenlik yapmaktadır.  [2]
1932 yılında “ Kor “dergisini çıkarmaya başlar. [3]Liseden sonra  istanbul Mülikye Mektebine yazılır. Bu okulda ise Caht Sıtkı Tarancı ile tanışır. Mülkiye'yi bitirdikten sonra, Yedek subaylığını Söke'de tamamlar.
 Fransızca'sını ilerletmek,  bilgi ve görgüsünü artırmak için  Paris' e gider. Ancak kısa bir süre sonra Belçika'ya geçerek  Liege Üniversitesi  Science 'Politique bölümüne kayd olur. Liege Üniversitesi'ni bitirıp  doktoraya başlar. Türkiye'ye geldiği sırada İkinci Dünya Savaşı patlar ve  Liege' e dönemez  bu yüzden de doktorası yarım kalır.
20 Aralık 1939’dan başlayarak Dışişleri Bakanlığı’nda  çalışmaya başlar.  Dış işleri bakanlığında  sırasıyla Katiplik, Basın Yayın Umum Müdürlüğü Etüt Heyeti Üyeliği, Heyet Reisliği, Dışişleri Bakanlığı Ticaret Dairesi Şube Müdürlüğü, Kıbrıs 1. Sınıf Konsolosluğu görevlerinde bulunur. [4]
Bu yıllarda  Cevat Dursunoğlu, Bedrettin Tuncel, Suut Kemal Yetkin, İsmail Habib Sevük, Ahmet Hamdi Tanpınar, Şemsettin Sirer ve Ahmet Kutsi Tecer gibi edebiyat ve kültür adamlarının Çarşamba Sofrası'na dahilolur. [5]O yıllarda Yahya Kemal’e ve şiirlerine hayrandır. 1945 yılında ise Yahya Kemal ile tanışır ve ölene kadar devam edecek  dostlukları da başlar.  Bu dostluk Fuad Bayramoğlu’nun da rubailer yazmasına vesile olacak Yahya Kemal’in de rubailer yazmasına ilham verecektir.
Dışişlerinde  Büyükelçi olarak görevlerde bulunurken dahi yahya Kemal ile irtibatları kesilmeyecektir. Her iki  arkadaş  mektuplarla  iletişimlerini devam ettirecektir.  Fuad Bayramoğlu’nun bu edebiyat ve şiir merakı  onun   Hacettepe Üniversitesi tarafından Sanatta Onursal Doktora  ödülünü almasına vesile olacak kadar  ileri gidecektir.
1945'te "Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü"nde göreve başlar. Bu tarihten sonra  Kıbrıs ve Kudüs Başkonsolosluklarında çalışır. 1957 yılında Oslo'da büyükelçilik görevine başlar. Daha sonra  bu görevini  sBağdat, Tahran  ve Roma'da büyükelçisi olarak devam ettirir.  1963'te Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olur. 1964 ‘ de Brüksel Büyükelçisi olarak göreve başlar.
1966'da ikinci kez Roma Büyükelçisi olmuştur. 1969 yılında da Moskova Büyükelçiliği'ne gönderile Bayramoğlu, 1971 yılı sonunda Türkiye'ye  dönerek  büyükelçilik dönemelerini kapatmış olur.  Yurda döndükten sonra  Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yüksek müşavir olur. 15 Temmuz 1972’de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevine atanır . 13 Temmuz 1977’de ise  yaş sınırı nedeniyle emekli olur. [6]
Fuad Bayramoğlu  Türk cam sanati uzerinde  incelemele yapmış, ve bu incelemelerini bir kitap halinde toplamıştır.  
Son yıllarını  Kandilli'deki yalısında   cam sanatı veeski eserler kolleksiyonu  yaparak geçiren  Fuad Bayramoğlu 1996 yılında hayat veda eder.  Rubaileri ile tanınan Fuad Bayramoğlu   geleneksel şiire yakın duran bir şair olarak edebiyat tarihine geçmiştir.  Yahya Kemal’e olan hayranlığı  şairliğine de yansımış özellikle rubai konusunda yazdığı veçevirdiği eserler ile  rubaileri sayesinde     dikkatleri çekmiştir.
Fuad Bayramoğlu   dil veüslup olarak da Yahya Kemal’in tesiri altındadır.
Herdem yeni bir sevgiye âmade gönül
Her an âşık bir özge üftade gönül
Sönmez ezelî çerağı var ruhumuzun
İksir-i muhabbetle taşan bâde gönül!              Fuad Bayramoğlu   
Eserleri :
 
  • Rubaiyat,  H. Goads Hakhai’den çeviri  Tahran 1967
  • Rubailer, Farsça’ya tercümeleri ile  1974
  • Türk Cam Sanatı ve Beykoz İşleri (1974)
  • Hacı Bayram-ıVeli (1989) Türk Tarih Kurumu
  • Fuad Bayramoğlu  ‘nun Rubaileri  1976
  • Hacı bayram Veli  TTK Yayınları 1991
  • Gönülden Gönül’e  - Hatırları-  1994 [7]
 
[1] Beşir Ayvazoğlu, Fuat Bayramoğlu, https://www.aksiyon.com.tr/yazarlar/fuat-bayramoglu_500844
[2] Beşir Ayvazoğlu, Fuat Bayramoğlu, https://www.aksiyon.com.tr/yazarlar/fuat-bayramoglu_500844
[3] Beşir Ayvazoğlu, Fuat Bayramoğlu, https://www.aksiyon.com.tr/yazarlar/fuat-bayramoglu_500844
[4] https://www.tccb.gov.tr/genelsekreterlik/fuatbayramoglu/
[5] Beşir Ayvazoğlu, Fuat Bayramoğlu, https://www.aksiyon.com.tr/yazarlar/fuat-bayramoglu_500844
[6] https://www.tccb.gov.tr/genelsekreterlik/fuatbayramoglu/
[7]  Dr Aslan Tekin Edebiyatımızda İsimler , 2005- SHF 104

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış