İsmet Özel Hayatı ve Şairliği


 
 
 

İsmet Özel
 
İsmet Özel, (d. 19 Eylül 1944, Kayseri) Türkl, ŞAİR,  Yazar ve düşünür.

Aslen Söke'li bir polis memurunun altıncı çocuğu olarak Kayseri’de dünyaya geldi.  Altı kardeşi olan İsmet Özel ailenin en küçük çocuğuydu. Babasının görev yerlerini sık sık değiştirmek zorunda olması nedeniyle İlkokulunu Kastamonu’da,  ortaokulu Çankırı ‘da Liseyi ise  Ankara’ da Gazi Lisesinde tamamladı. [1]Liseden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne devam etti fakat daha sonra bu okulu bırakarak Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu ve bu okuldan mezun oldu. 1955 yılında babası baş komiserlikten emekli olmuştu. Bunun üzerine tahsil hayatını Ankara’da sürdürmeyi tercih etti.

Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduğu sıralarda sosyalist ve komünist bir düşünce içindeydi [2]. 1963’ten itibaren i yayımlanmaya başladığı şiirlerini de bu düşünceler etrafında yazarak yayımladı. O yıllarda popüler olan II. Yeni şiiri ve şairlerinin etkisi altındaydı.  Mülkiye’de okuduğu yıllarda kendinden önce mezun olan Mülkiyeli II. Yeni şairlerinin şiir tarzını benimsemişti.
 
Mülkiye’den ayrılıp Hacettepe Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne geçtikten sonra buokuldayken Ankara'daki şairler camiasını yakından izliyordu. Mezun olduktan sonra 18 yıl boyunca görev yapacağı Devlet Konservatuvarında Fransızca okutmanlığına başladı.
 
Bu sırlarda Ataol Behramoğlu ile tanışıyor şiirle yakından ilgileniyordu. ATAOL BEHRAMOĞLU 'yla birlikte Halkın Dostları dergisini kurdu ve yönetti.[3]  Bu derdi yedi yıl boyunca  yayın hayatında kaldı. 1963’ten itibaren Şiirleri yayımlanmaya başlamıştı 1963 yılında muhtelif dergi ve gazetelerde yayımladığı Şiirerle dikkati çekmiş Halkın Dostları dergiis ile edebiyat dünyasında adını duyurmuştu.  İsmet Özel; yazın, düşün ve Sanat dünyasında adı anılmaya başlamıştı.. İlk kitabı Geceleyin Bir Koşuyu 1966 yılında yayımladı.  Büyük yankı uyandıran ikinci kitabı Evet, İsyanı ise 1969 yılında da yayımlandı.[4]

1970 yılında yakın arkadaşı ATAOL BEHRAMOĞLU ile birlikte Ant ve Halk Dostları dergilerini çıkarıyor sosyalist düşüncelere uygun görüşler içinde sol kesim siyasi hareketlerine destek olan bir çizgide yazıyordu. 1973 yılından sonra kominst, sosyalist bir düşünceden uzaklaşmaya, İslami bir çizgiye yönelmeye başlamıştı. Bu düşünce değişiklikleri 1974 'ten sonra belirginleşmeye başladı. 1975 yılından sonra da iyice İslami düşünceler içine girip bu düşüncelere uygun bir hayat yaşamaya başlamıştı.[5]
 
Marksist düşünceler içindeyken yazılarını devinim 60, Papirüs, Yeni Dergi Şiir Sanatı, gibi dergilerde yayınlamıştı. [6]

Bu tarihten sonra hayatına, benimsediği İslami hayatın doğruları ve gereklerine göre yaşmaya başlaması ile    yeni sorumluluklar da üstlenmişti. İslami yöndeki düşünceleri ile yazıları yazmaya başlamıştı.   1977 yılından sonra yayımlanan yazılarında İslami hayatın ve düşüncelerin üzerine yüklediği konuları işlemeye başlamıştı. İlk olarak Yeni Devir gazetesinde günlük Fıkralar yazmaya İslami düşünceler içerisinde hadiseleri yorumlamaya başlamıştı. Şair kendisindeki bu fikir dönüşümü şu şekilde açıklamıştır. " "Eğer bir insan komünist olmadan Müslüman’sa bu insanın Ümmet-i Muhammet’e yapmayacağı kötülük yoktur”  [7] Yeni Devir gazetesinde ı gazetede Abdullah Çıdamlı müstear kimliği ile ile Pazar günlerine özel kültür sayfaları hazırlıyordu. 1985 yılında Milli Gazetede Cuma mektuplarına, 1987 yılında Yeni Şafak Gazetesindeki günlük Fıkralarına başlayıp yazılarını sürdürdü. [8]
İslami düşüncelere girdikten sonra ise şiir ve yazılarını Diriliş Mavera Dergâh dergilerinde yayınlamaya başlamıştı. Milli Gazete ve Yeni Şafak gazetelerinde sosyo politik yazılar yazıyordu. Fakat 2003 yılında yeniden bir tutum değişikliğine girmişti. “ İslami gazete ve dergilerde bir daha yazı yazamayacağını ilan etti.  Bunu ilan ettikten sonra da Milli Gazetede’ki köşe yazarlığından da ayrıldı. [9]

Yazdığı deneme kitabı Taşları Yemek Yasak ile Türkiye Yazarlar Birliği Deneme Ödülünü ve Şilili Ozan Gabriel Mistreal Ödülünü kazandı 


Uzun yıllar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2005’te Türkiye Yazarlar Birliği deneme ve üstün hizmet ödülünü kazandı. 9 şiir, 22 Deneme, Söyleş, mektup ve 5 çeviri kitabına imza attı[10]

1978 yılında kaleme aldığı Üç Mesele (Teknik, Medeniyet, Yabancılaşma) en önemli kitaplarından biridir. 2007 yılında kurulan İstiklal Marşı Derneği'nin kurucusu ve hâlen genel başkanıdır.

Evli ve dört çocuk babası olan İsmet Özel Çengelköy’deki evinde düşünce ve sanat hayatına devam etmektedir.
 
 
 
EDEBİ KİŞİLİĞİ

Mülkiye yıllarında Marksist bir eğilim içinde olan şair II. Yeni şiirine heves duymuş II. Yeni şiirinin devamı olan kuşak içinde yer almıştır. Fikri dönüşüm yaşadıktan osnra şiirlerinde İslami düşünceleri savunan ve işleyen bir tema tercihlerine girmesine rağmen şiir, dili, zevki, sanat anlayışı ve biçimselliği bakımından II. Yeni Sonrası şiirlerinin tipik özelliklerine uygun olarak şiirler yazmayı sürdürmüştür.
İsmet Özel 1960 kuşağı şairleri içerisinde farklı imge anlayışı ve şiirlerinde aradığı çağrışım yaratma teknikleri ile özel bir yer tutar. Şiirde anlamsızlığa düşmeyi de istemeden anlamca kapalı şiirler yazmayı seven bir şair görüntüsü vermektedir.  Sonraki dönmelerde yazdığı şiirlerinde özellikle tema anlayışı olarak  Cahit Zarifoğlu ve Sezai Karakoç  çizgisine yakın durmuştur.
Mavera dergisinde de şiirleri yayınlanan şairin sanat ve dil anlayışı Erdem Bayazıt'’ın da dahil olduğu İslami çizgideki Post Modern bir şiir anlayışıdır denilebilir.
 
 Şair kendi ifadesine göre Şiire çok küçük yaşlardan başlamıştır. Hatta Şiire dokuz yaşındayken başladığın ifade etmektedir.  "Eğer benim 40 yaşıma kadar yazdığım şiirlerin koleksiyonunu görmüşseniz “erbain” adını taşıyor. Orada ilk şiirin altındaki tarih 1953’tür. Benim de 1944 yılında doğduğumu düşünürseniz demek ki o zaman 9 yaşından beridir şiire karşı ilgim var." [11]

Bir mülakatında kendisi ve Şiir sanatı ile ilgili olarak şu bilgileri vermiştir. " Babam, 1955 yılında baş komiserlikten emekli oldu. Ailemdeki herkes iyi eğitim aldıkları için kitaplar yabancım olan bir şey değildi. En büyük ağabeyim resim öğretmeniydi. Daha ben okuma-yazma bilmeden büyük ressamların reprodüksiyonlarıyla karşılaştım. Böyle Sanat eserlerine ihtiyaç duyulan bir ortamda profesyonel olarak kimsenin bir şey yaptığı yoktu. Ama ben yetişme çağlarında kendime bir gelecek eylemek için aklımı çalıştırdığımda hangi Sanat dalıyla kendimi geliştirebileceğimi kendime sordum. Müzik ve  Resim çok masraflı olduğu için maliyeti en düşük olan şiirdi benim için. Bu yüzden şiir meşguliyet saham oldu. "
Kitapları

    Üç Mesele
    Zor Zamanda Konuşmak
    Taşları Yemek Yasak (It is Prohibited to Eat the Stones)
    Bakanlar ve Görenler
    Faydasız Yazılar
    İrtica Elden Gidiyor
    Surat Asmak Hakkımız
    Tehdit Değil Teklif
    Waldo Sen Neden Burada Değilsin?
    Sorulunca Söylene
    Cuma Mektupları -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    Tahrir Vazifeleri
    Neyi Kaybettiğini Hatırla
    Ve'l-Asr
    Tavşanın Randevusu
    Bilinç Bile İlginç
    Şiir Okuma Kılavuzu
    40 Hadis
    Henry Sen Neden Buradasın-1
    Henry Sen Neden Buradasın-2
    Kalıntürk
    Çenebazlık
    Şairin Devriye Nöbeti 1 - Tok Kurda Puslu Hava
    Şairin Devriye Nöbeti 2 - Bileşenleriyle Basit
    Şairin Devriye Nöbeti 3 - Neredeyizim
    Şairin Devriye Nöbeti 4 - Ebruli Külah

Şiir

    Geceleyin Bir Koşu (1966),
    Evet İsyan (1969),
    Cinayetler Kitabı (1975),
    Şiirler 1962-74 (1980),
    Şiir Kitabı (1982),
    Celladıma Gülümserken (1984),
    Erbain (1987),
    Bir Yusuf Masalı (2000).
    Of Not Being A Jew (2005)
    Of Not Being A Jew-İlaveler ve Vaat Edilmiş Bir Şiir- (2008)
    Of Not Being A Jew (2011)

Deneme, Söyleşi, Mektup

    Üç Mesele (1978),
    Şiir Okuma Kılavuzu (1980),
    Zor Zamanda Konuşmak(1984),
    Taşları Yemek Yasak (1985),
    Bakanlar ve Görenler (1985),
    Faydasız Yazılar (1986),
    İrtica Elden Gidiyor (1986),
    Surat Asmak Hakkımız (1987),
    Tehdit Değil Teklif (1987),
    Waldo Sen Neden Burada Değilsin? (1988),
    Sorulunca Söylenen
    Cuma Mektupları (1-10)(1995-2004),
    Tahrir Vazifeleri
    Neyi Kaybettiğini Hatırla(1994)
    Ve'l-Asr,
    Bilinç Bile İlginç,
    Genç Bir Şairden Genç Bir Şaire Mektuplar (1995),
    Tavşanın Randevusu(1996)
    Kırk Hadis(2004)
    Henry Sen Neden Buradasın? 1-2 (2004)
    Kalın Türk (2006)
    Çenebazlık (2006)
    Şairin Devriye Nöbeti 1 - Tok Kurda Puslu Hava
    Şairin Devriye Nöbeti 2 - Bileşenleriyle Basit
    Şairin Devriye Nöbeti 3 - Neredeyizim
    Şairin Devriye Nöbeti 4 - Ebruli Külah
    Şairin Devriye Nöbeti 5 - Evet mi Hayır mı? Sınıf Savaşı Evet, Milli Mücadele Hayır
    Şairin Devriye Nöbeti 6 - Allah'ın Emri Zaid/Plus Peygamberin Kavli
    Şairin Devriye Nöbeti 7 - Evlenseydik Boşanacaktık
    Şairin Devriye Nöbeti 8 - Hayatın Manası Versus Manalı Bir Hayat
    Şairin Devriye Nöbeti 9 - Karz-ı Hasen
    Şairin Devriye Nöbeti 10 - Siper Beden
    Şairin Devriye Nöbeti 11 - Muvazzaf
    Şairin Devriye Nöbeti 12 - Başbaş Başbaşa Başabaş

Çeviri

    Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri - William Ebenstein
    Gariplerin Kitabı - Ian Dallas
    Osmanlı İmparatorluğu ve İslami Gelenek - Norman Itzkowitz
    Bilim Kutsal Bir İnektir - Anthony Standen
    Cihad- Bir Temel Tasarım - Abdülkadir Es-Sufi


Hakkında Yazılanlar

İbrahim TÜZER, "Şiire Damıtılmış Hayat", Dergâh Yay., İst., 2008, 608 s.
Hasan Aktaş, İsmet Özel'in Amentüsü (Metindilbilimsel Bir Çözümleme), Birey Yayınları, İstanbul, 2000

    Reşit Güngör KALKAN, "Ben İsmet Özel Şair...", Okur Kitaplığı Yay. İst. 2010, 430 s. (Bu kitap İsmet Özel hakkında şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı biyografi özelliği taşımaktadır. Hazırlayanın büyük bir emek ve titiz bir inceleme neticesinde ortaya koyduğu eser,edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyandırmış, hatta kitap için iftira, karalama kampanyaları düzenlenmiştir.)
    Hasan Aktaş, Celladına Gülümseyen Şair İsmet Özel(Metindilbilimsel Bir Çözümleme), Yort Savul Yayınları, Rize, 2011


İsmet Özel Şiirleri
 KAYNAKÇA 
 
[1] Dr Aslan Tekin, Edebiyatımızda İsimler,  Elips Yyaınları, Ank. 2005, shf-431-432
[2] https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0smet_%C3%96zel
[3] Dr Aslan Tekin, Edebiyatımızda İsimler,  Elips Yyaınları, Ank. 2005, shf-431-432
[4] Anonim, İsmet Özel, https://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/ismet_%C3%B6zel
[5] İsmet Özel, https://t24.com.tr/haber/sair-ismet-ozel-insan-komunist-olmadan-musluman-olursa-yapmayacagi-kotuluk-yoktur/214079
[6] Dr Aslan Tekin, Edebiyatımızda İsimler,  Elips Yyaınları, Ank. 2005, shf-431-432
[7] smet Özel, https://t24.com.tr/haber/sair-ismet-ozel-insan-komunist-olmadan-musluman-olursa-yapmayacagi-kotuluk-yoktur/214079
[8] Anonim, İsmet Özel, https://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/ismet_%C3%B6zel
[9] Dr Aslan Tekin, Edebiyatımızda İsimler,  Elips Yyaınları, Ank. 2005, shf-431-432
[10] https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0smet_%C3%96zel
[11] İsmet Özel, https://t24.com.tr/haber/sair-ismet-ozel-insan-komunist-olmadan-musluman-olursa-yapmayacagi-kotuluk-yoktur/214079

Edebiyat Dil bilim, Kültür, Folklor, Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, ve Araştırmalarınız bize başvurarak bu sitede Paylaşabilirsiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com 

 

 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış