BAĞIŞLAMA DUASI


                 BAĞIŞLAMA DUASI
                      Euzu     Besmele
             Elhamdulillâhi Rabbil alemîn
        Ves salâtü ves selâmü alâ Rasûlinâ
 Muhammedin ve âlihî vesahbihî    ecmein
Rabbena ! Tekabbel   minnâ  inneke  entes
Semiul  alîm.....

İlâhî !  hamdini    sözümüze   sertâç   ettik
Zikrini    fâni      kalplerimize    mi'rac  ettik
Kur'an-ı  Kerim'i  kendimize   minhâc  ettik
Rasûlün  önderimiz, ümmet eyle Allah'ım!

İnayetine        sığınarak    ,   kapına     geldik
Hidayetine      sığınarak      lütfuna     geldik
Kulluk edemedik  biz ,Yâ  Rab affına  geldik
Dergah-ı  izzetinden boş çevirme   Allah'ım !

Şaşırtma  bizi  doğruyu  , hakikati   söylet
Sevdir  bize  sevdiğini,   mü'minleri  yâr et
Sırat-ı    müstekimi  ,   Rasûlüllah'ı     öğret
Sen dilemedikçe , isteyemeyiz   Allah'ım!

Sevdin   habibini    sen    kainata   sevdirdin
Sevdin    de     risalet    elbisesini    giydirdin
Fani dünya'dan, makam-ı mahmuda erdirdin
Salatü     selamımızı       lütfeyle      Allah'ım !

Ey   âlemin     sahibi !     Mevcudatın    halikı  
Yaratmak     için    yalnız "ol" diyen    yaratıcı
"Ben   Rabbiniz değil miyim"    buyuran  İlahî
"Amennâ  ve saddaknâ"  kabul eyle Allah'ım! 

Eşref-i   mahlukat olarak   insan   yaratansın
Melek ve  Cin'ne "Ademe secde  edin" dedin
İblis  secde  etmeyince  huzurdan  kovansın
Bahşetteğin    şerefe     lâyık   eyle   Allah'ım!

Kullar   ancak bana  ibadet etsin  buyurdun
Kulluk    görevimizi, Kur'an'da  da duyurdun
Rasulü  size örnek ve  rehberdir  buyruğun
Bütün  kulluğumuzu  kabul  eyle   Allah'ım !

Semadan  bereketli  yağmurlar endirensin
Fani  dünyada  çeşit    çeşit   rızık verensin
Helal   ve   haramı  Kelâmında   bildirensin
Nimete  şükretmeyi   nasip   eyle  Allah'ım!

Hastalıklar    ardından     şifasını    verensin
Fani  âlemde   bize   Cenneti    gösterensin
Günahlar  ardından    tevbe  kapısı açansın
Affını   da  lütfeyle,   kerem  eyle     Allah'ım !

Ya    Ilahî  !      Okuduğumuz     hatmi  şerifi
Süreleri  ,    namaz  , dua     salatü     selamı
Verdiğimiz  hayır   ve   tüm       hasenatımızı
Dergah-ı   ızzetinde  makbul eyle   Allah'ım !

Hasıl   olan   sevabı  ,   Hatem'ül    Enbiya'nın
Hz. Muhammed  Mustafa aleyhi ve sellemin
Ezvac-ı       tahiratın    ve     Ashab-ı     kiramın
Ervahına   vâsil   et  ,  makbul   eyle  Allah'ım !

Usul   ve    füruların  ,  akraba   va   dostların
Üzerimizde     hakkı     olan   müslümanların
Dua  bekleyen  biçare  mü'min  ,  müminatın
Ervahına    vâsil   et  ,   makbul  eyle  Allah'ım

Islâm   coğrafyasında   mazluma yardım eyle
Ehl-i    küffara    karşı  ümmete   yardım    eyle
Hastalara      şifa ,   dertlilere       deva        eyle
borçlulara  eda ,    Sağlık , huzur  ver   Allah'ım. 

Ya Gaffar-uz Zünub ! Ya Settar-ul  Uyub olan
Bizleri   ve   tüm      geçmişlerimizi    af    olan
Cennet ve Cemalinle  mesut  - bahtiyar  olan
Kullarından    olmayı   nasip     eyle    Allah'ım!  

Yurtta  ebedi   birlik   ve   dirlik   bülünmesin
Şanlı   bayrağımız  ufuklardan hiç    inmesin
Minarelerden    ezan   ve   selâlar   dinmesin
Düşmanları      kahrı    perişan  eyle  Allah'ım!

Gence   zihin   açıklığı,    başarı   ihsan   eyle
Dinine  , yurduna  ,   halkına    hizmetkar eyle
Gençleri    tehlikelerden     muhafaza     eyle
Devleti   ilel   ebed    payidar   eyle    Allah'ım ! 

Rasûl-i     Ekremi   Makamı     Mahmuda erdir
Bizi      O'na     komşu    ve     şefaatına     erdir
Cehennem'inden     kurtarıp   Cennet'ine  erdir
Yapılan    duamızı       kabul        eyle     Allah'ım.

         Ve selamün alel murselin vel Hamdü
              Lillahi Rabbil Alemin EL FATİHA

                         H.Hüseyin   ARSLAN
                       Çan  25   Aralık   2020
                              Sairefe. Com

 

 

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış