AHMED NÂMÎ KİMDİR


Esa
24.02.2018
 
AHMED NÂMÎ ( Niğde – 17. Yy)
 

Asıl adı Ahmet’tir.  Şiirlerinde Námí mahlasını kullanmıştır. Memleketinin Niğde olduğunu bizzat kendi şiirlerinde ifade etmiştir.  

Díván’ını H.1051 (M.1641/42)de, 42 yaşında iken hazırlamış olduğu belirtildiğinden[1] doğum tarihinin 1600 olduğu ortaya çıkmış olur.

 Niğde kökenli şairin çocukluğu, gençliği, ailesi hakkında kaynaklar bir bilgi vermemektedir. “Ebüssuúd-záde tarafından kendisine İçil ( İçel- Mersin) Medresesi’nde[2] mülázemet verilmiştir (HM.K.13). Mülázemet aldıktan sonra kırk akçeli medrese müderrisliğine atanmış, yüzelli akçeli medrese müderrisliğine 19 kadar yükselmiş sonra bu görevden azledilmiştir[3]

Şairin müderrislikten azledildikten sonra, Anadolu’nun çeşitli şehirlerindeki kasabalarda kadılık vazifelerinde bulunduğu kendi şiirlerinden ve düşürdüğü tarihlerden anlaşılır. Buna göre “Konya, İçel, Niğde, Balıkesir, Seydişehir, Bor, Arapkir, Eğin gibi Anadolu’nun değişik şehir ve kasabalarında müderrislik ve kadılık görevlerinde[4]bulunmuştur.

Devrin ileri gelenlerine, vezir, sadrazam ve şeyhülislamlar ve padişahlara kasideler yazmıştır. Bu kasidelerinden huzurlu bir hayatı olduğu maddi sıkıntılar çekmediği de anlaşılır.

Kadılıktan da azledildikten sonra kendisini  tasavvufa vermiş  bir Nakşibendî tekkesinde inzivaya çekilmiş, ölene kadar da bu şekilde yaşamıştır. [5]

Beliğ dışındaki diğer kaynaklara göre H.1084 (M.1673)’de vefat etmiştir.

Şairin hacimli bir divanı vardır. Divanının 6 nüshası bulunmuştur. İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogunda divanının üç nüshası vardır. Şairin divanı Dr. Ahmet YENİKALE, tarafından incelenmiş ve yayınlanmıştır.

KAYNAK: Dr. Ahmet YENİKALE, AHMED NÂMÎ DÎVANI, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ANKARA 2017

 KAYNAKÇA

 

  • [1] Dr. Ahmet YENİKALE, AHMED NÂMÎ DÎVANI, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ANKARA 2017,s.9
  • [2] Mehmet Zeki Pakalın (1993). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. C.II. İstanbul: MEB Yay. 26.
  • [3] Şeyhí Mehmed Efendi. Vakáyi‘ü’l-Fudalá. C.I. Nuruosmaniye Kütüphanesi. No. 3312. vr. 412a. Dan alıntılanarak Dr. Ahmet YENİKALE, AHMED NÂMÎ DÎVANI, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ANKARA 2017,s.9
  • [4] Dr. Ahmet YENİKALE, AHMED NÂMÎ DÎVANI, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ANKARA 2017
  • [5] Dr. Ahmet YENİKALE, NÂMÎ, Ahmed, https://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=

 

 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış