HECRÎ Mehmed Kimdir Edebi Yönü


Esa
27.01.2018
HECRΠHüsâmü’d-dîn-oglu Kara Çelebî Muhyi’d-dîn Mehmed [ö. 965/1557]
 

HAYATI

Asıl adı Mehmed, lakabı Muhyi’d-dîn  Kara Çelebî’dir.  Kaynakların çoğu Onun Bursalı olduğunu yazarken bir rivayete göre de Karamanlıdır.[1]

Babası Kadı Hüsameddin Efendi, , Fatih ‘in veziri Karamanlı Mehmed Paşa’ya akraba ve Kara Çelebi-zâde’lerin atasıdır. [2]

Medrese eğitiminden sonra ünlü âlim olan Kemâl Paşa-zâde’den mülazım olmuş,  daha sonra Bursa’da İsa Bey Medresesi, Kütahya’da Molla Vâcid Medresesi, Tire Medresesi, Amasya’da Hasiniyye ve Çivrili Medreseleri, Bursa’da Manastır Medresesi, Manisa’da Sultan Medresesi, Sahn-ı Semân Medreselerinden birinde ve Edirne Sultan Bayezid Medresesi’nde müderrislik yapmıştır. [3]

 Daha sonra kadı olrak görev yapmaya başlamış, Şam ve Bursa’da kadılık yapmış fakat bu görevinden azledilerek tekrar müderrisliğe başlayan Hicrî bir ara Bursa ve Ayasofya ve Sahn-ı Seman Medreselerinden birinde müderrislik yaptıktan sonra tekrar kadılığa dönmüştür.   Şeyhülislâmlık makamına Ebussuud Efendi’den sonra  en layık kişi olarak görülen Hecrî [4]Bursa, Edirne ve İstanbul’da kadılık yaptıktan sonra 965 /1557 veya 1558 senesinde ölmüştür.[5]

Kabri Edirne Kapısı dışındaki Emir Buhârî Dergâhı civarında, hocası Kemal Paşa-zâde’nin kabrinin yakınındadır. [6]

Kaynaklar kadılık yapmasına rağmen aşırı derecede içkiye düşkün olduğunu, kelâm, fıkıh, siyer ve tarih ilmine vâkıf olan  “rind-meşrep bir kimse olduğunu “  yazmaktadır. Tezkireciler onu nükteli şiirleri de beğenilen ama nesirlerinde daha başarılı bir edip olarak anlatmıştır.

Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde 13 adet gazeli bulunmaktadır.

Şiirleri Yunus Kaplan tarafından makale olarak yayımlanmış(2010). Divanı ise Ömer ZÜLFE tarafından hazırlanmıştır. Ankara 2010,

Eserleri :

  • Vâkı‘ât-ı Kara Çelebî = el-Fetevâ:
  • Sefînetü’d-Dürer : Fıkıh.
  • Risâle fî’l-Vakf: Arapça
  • Risâle fî Mes’eleti’l-Vasî: Arapça.
  • Yevme Ye’tî Ba‘du Âyâti Rabbike (Kur’ân-ı Kerîm: 6. En‘âm: 158): Tefsir Arapça.
  • Gül-i Sad-berg: Arapça. Hadis.
  • Vakfet-i Kara Çelebî: Arapça. Kelâm

 

 HECRÎ Kara Çelebî Muhyi’d-dîn Mehmed TÜM ŞİİRLERİ ( 16. yy )

 

 KAYNAKÇA

  • [1] Ömer ZÜLFE, HECRÎ Kara Çelebî Muhyi’d-dîn Mehmed [ö. 1557], DÎVÂN, Ankara 2010, https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10618,hecripdf.pdf?0
  • [2]PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL ,HİCRÎ, Kara Çelebi, https://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=363
  • [3] PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL ,HİCRÎ, Kara Çelebi, https://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=363
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış