Kemal Ümmi Divanı ve Diğer Eserleri

Ekleyen : Şahamettin Kuzucular , 18 Mart 2015 Çarşamba aaa Beğen

 KEMAL ÜMMİ DİVANI 
 
Kemal Ümmi’ye ait altı eser ele geçmiştir. Bunlardan en önemlisi Divanıdır. Kemal Ümmî’nin Dîvân'ında iki bin üç yüz beyitten fazla şiiri vardır. Münâcaat, naat, kasîde, gazel, mesnevî ve ilâhîlerden meydana gelen dîvânının, İstanbul ve Anadolu kütüphanelerinde pek çok nüshası bulunmaktadır.[1]Bugüne kadar yapılmış çeşitli araştırmalardan anlaşıldığına göre Kemal Ümmî’nin Divan’ına ait elli bir değişik yazma belirlenmiştir.( Bilâl AKTAN, , S. 99 ,110 agy)  Ancak bu metinlerin pek çoğu belirsiz, çok sonraki yüzyıllarda yazılmış, ya da eksik metinlerdir.

Elkli İkinci Metni ise  Bilal Aktan bulmuş ve üzerinde çalışmıştır. [2]Kemal Ümmi'nin divanında gazel, kaside ve rubai gibi divanlarda bulunan nazım şekillerinin yerine naat ve münacat gibi dini içerikli nazım şekillerine de rastlanılmaktadır.[3]Şiirlerinde dini, ahlaki öğütlerde bulunmayı nasihatler ilave etmeyi seven bir şairdir. Eserlerinin halka hitap etmesini amaçlamış olduğundan şiirlerinde Yunus Emre'nin şiirlerine benzer niteliklere uygun sade, açık bir dil kullanmaya çalışmıştır. Bu bakımdan Kemal Ümmi'nin şiirleri oldukça anlaşılır bir dille yazılmıştır. Sade dille yazdığı bu kelimelerin içinde çok sayıda arkaik eski kelimelere de rastlamak mümkündür.[4] Divanının bazı bölümlerinde Yunus Emre'yi aratmayacak şekilde sade ve anlaşılır bir Türkçe kullanmasını bilmiştir.

Divanı ve diğer eserlerindeki şiirlerine bakıldığında Kemal Ümmi’nin Yunus Emre’nin takipçisi bir şair olduğu anlaşılır. Kemal Ümmi kendisinden sonra bazı şairlerin yetişmesini de sağlayan bir mutasavvıftır

 

KIRK ARMAĞAN MESNEVİSİ

Divanında bulunan 200 beyit civarında " Kırk Armağan " adlı mesnevisi vardır. Kırk armağan , tasavvufi, alegorik ( sembolik) bir eserdir. Bu eserinin yani mesnevisinin Peygamberin öğütlerini içeren 40 hadis olduğu da söylenebilir. Kırk Armağan didaktik muhtevalı bir eserdir.

Şiirlerinde Sünnî akidenin dışına çıkma­yan Kemal Ümmî’nin manzumelerini iki grupta toplamak mümkündür. Birinci grupta tevhid, münâcât ve na’tlar, ikinci grupta ise nutuk tarzı dinî ve tasavvufî telkinlerde bulunan şiirler yer alır. İkinci gruptaki şiirlerde temel düşünce mutlak yaratıcıya kavuşmaktır. Bunun yolu olarak da “ölümden önce ölmek” prensibi gösterilir.[5]

 

Hikâye-i Hazîre-i Kuds:

Cennetteki bir makamın bir hadiste bildirilen tasvirinin nazma çekilmiş hâlinden ibaret olan 139 beyitlik didaktik muhtevalı bir eseridir.

Ahlâk Risalesi:

İran hükümdarlarından Nusurevan’ın musahiplerinden olan Büzürcümihr’in hükümdara yönelik söylediği nasihatnamesinin Türkçe tercümesidir.

Risâle-i Îmân: Namaza ilişkin küçük bir mensur risaledir.

 

Vefat manzumesi: 

Mutlak ölüm gerçeğini, ölüm olgusunu isleyen 90 beyitlik bir eserdir.

 

 
 

Şiirleri 

  • [1] http://edebiyadvesanatakademisi.com/Edebiyat.aspx?id=718
  • [2] NEJAT ZAMAN, ÜMMİ KEMAL HZ. (NİĞDE),magfiyetocagi.blogspot.com/2010/03/ummi-kemal-
  • [3] Bila Aktan , Kemal Ümmi Divanının Makalat Aslı yazması ve Dil Özellikleri, Türkiyat Araştırmaları dergisi, s. 99
  • [4] Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 361.
  • [5] Prof. Dr. Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Basımevi, Ankara, 1977, shf, 127-12

 

 

 

 

 


Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...