On iki İmam Kimdir Pençe-i Ali Aba ve Gadirihum


Esa
7.06.2021

 

 

On iki İmam Kimdir Pençe-i Ali Aba ve Gadirihum

 

Arapca'da  İmâmiye-i İsnâ‘aşer’îyye (Onikiciler; fıkhî mezhep olarak Câferîlik ile Alevîlik) Onikicilik itikadındaki imâm silsilesine verilen addır.

On iki imam, Şii ve Caferi itikatlarına göre  Hz Peygamber tarafından dini korumak ve hükümlerini yerine getirmek için görevlendirilen ayrıca Hz Muhammed’in halifleri ve varisleri olduklarına inanılan on iki kişidir.

Bu inanca sahip olan zümrelere Caferiye, Onikiler Fırkası, İmamiye de denilmiştir. Şiirlik ve Caferilik , Hz Ali’nin şehit edilmesinden sonra ortaya çıkmış, on iki imamlar  bu mezheplerin inanç sistemlerinin omurgasını oluşturmuştur. Bu inancın temelini ehli beyt inancı ve anlayışı oluşturur. Bu anlayışın temeli ise  “Ey Ehl-i Beyt, Allah sizi kusurlarınızdan arındırıp tertemiz yapmak ister” mealindeki  33. ayet nazil olduktan sonra Hz Muhammed’in Hasan bin Ali, Hüseyin,  Fatıma’ı abası altına alarak  “Allah'ım bunlar benim ehl-i beytim ve yakınlarımdır. Onlardan günahı, kötülüğü gider, onları temiz kıl" diye üç defa dua etmesine dayanır. ( Geniş bilgi için bkz Ali ÂBA Ehl-i Kısa Pençe-i Al-i Aba Hamse-i Ali Aba )

Ehl-i beyt anlayışına dayanak olan diğer bir husus ise ise Hz Peygamber Veda haccı sonrasında Gadiruhum denilen yerde Hz. Ali'yi kendisine vasi ve halife tayin ettiği ve ona on iki imam bulunacağını söylemiş olmasıdır.  

Peygamberin ölümünden sonra Hz Ebubekir, Ömer ve Osman’ın halife seçilerek Hz Ali’nin hakkının yenildiğine dair ihtilafların oluşmaya başlaması, Hz Ali’nin şehit olmasından sonra da Müslümanların arasında ayrılıkların çıkmaya başlaması ile Şiilik Mezhebi de ortaya çıkmaya başlar.

 

 Boylece ilk imam Hz. Ali kabul edilmiş onun soyundan gelen diğer on bir imam da  “dini korumak ve hükümlerini yerine getirmek için görevlendirilen” imamlar olarak kabul edilmişlerdir. Şiirlik Mezhebi

Safevi hükümdarı Şah İsmail tarafından resmi ve devlet dini haline getirilmiş, Anadolu, İran ve Azerbaycan’da yayılmıştır.  

 

ON İKİ İMAMIN ADLARI                   

1             Hz Ali (علي),  599 – 661

2             Hasan ibn Ali (ألحسن)   İkinci Ali El-Mûctebâ
(Seçilmiş. Kıymetli) (624 – 670 )

3             Hüseyin ibn Ali (ألحسین) Üçüncü Ali Seyyid eş-Şühedâ
(Şehidlerin efendisi) ( 626 – 680

4             Ali bin Hüseyin (علي)Dördüncü Ali, Secde eden; ( 658/ – 713)

5             Muhammed el-Bakır (محمد)Beşinci Ali , (Alîm) ( 676–734)

6             Cafer-i Sadık(جعفر)Altıncı Ali, (Dürüst) 699–765

7             Musa el-Kâzım  (موسی) Yedinci Ali, (Sâkin)745–799

8             Ali er-Rıza(علي)                Sekizinci Ali, (Lâtif) 765–818

9             Muhammed el-Cevâd  (محمد)   (Cömert)Dokuzuncu Ali,              810–835

10           Ali Naki (علي)    (Mürşîd, Hâlis) Onuncu Ali,827–868

11           Hasan-ul Askeri (ألحسن) (Neferî) On birinci Ali[2] 846–874

12           Muhammed Mehdi ((محمد) (Delil)On ikinci Ali[2]868255

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış