Esma Çekmek ve Esma'ül Hüsna


 

 Esma Çekmek ve Esma’ül Hüsna

Esma’ül Hüsna Allah’ın güzel sıfatları, Allah’ın 99 adı demektir.  Esma Çekmek ise,  Esma-i Hüsna’daki Allah’ın 99 adından birini,  bazılarını veya hepsini belli bir amaç  için, ( işe girmek, evlenmek,  çocuk sahibi olmak zengin olmak vb) Esma’ül Hüsna’daki    belirlenmiş isimleri belli sayılarda  arka arkaya zikretmek işine  denmiştir.

Eski devirlerde kimi medrese hocaları, dervişler, sahte imamlar, cin darlar bu işlerle uğraşmışlar,  eski devirlerde muska, esma,  vefk, büyü,  efsun yazan pek çok kişi türemiştir.  Remil bakanlar, yıldız name okuyanlar eski devrin hayatında oldukça geniş yerler almıştır.  ( bkz  Badem Göz - Badem Muskası - Bağlama Nedir.)  Eski kaynaklardan öğrenildiğine göre “  Nuruosmani Cami’nin etrafında bu işler için açılmış pek çok dükkân,  pek çok kimse olmuştur”. [1] Bu işe bakla atmak, tütsü yakmak,  fal açmak, suya bakmak gibi işlerle uğraşan romanlar da bulaşmıştır.

Esma çekmenin faydası olduğuna inananlar Allah insanı yaratırken kendi ruhundan üflediğini,  insanın bu nedenle eşref-i mahlûkat olduğunu,  Allah'ın zatında var olan özelliklerin insanın zatında da var olduğuna inanan kimselerdir. İnanışa göre Allah insanı yaratırken 99 adını ve ve bu adlarının anlamlarını karşılayan zati sıfatlarına da insana üflemiş olur.   Her insana üflenen sıfatların sayıları farklıdır.   Ve Allah'ın her bir ismini ve sıfatların derin anlamları vardır. O yüzden belli bir Esmayı çekerek o insanda eksik kalan sıfatı tamamlamak için o ismin ve sıfatın belli sayılarda zikri gerekmektedir.

Esma nasıl çekilir

Esma-ül Hüsna ile duaya başlayacağınız zaman önce 99 ismi şerifi bir okunur. 100 istiğfar ve 100 salatü selam getirilir. Bir Fatiha, üç ihlâs, bir Felak, bir Nas süresi okunduktan sonra, belirlenmiş esma belirlenen sayıda zikredilir.

Bu düşünceye göre Allah'ın zatındaki sıfatları belli sayılarda ve uygun saatlerde okuyunca Allah’ın halifesi kabul edilen insanın gizli kalmış bu sıfatları uyaracağına inanılır. Bu düşünceler çağdaş söylemle şu şekilde ifade bulmaktadır. “Esmaları kullanarak fıtratımızda var olan sıfatları aktive ederek yaşamlarımızı şekillendire biliyoruz”

Hangi işler için hangi esmaların çekileceğine dair misal verilecek olursa

  • Evlilik için : Ya Fettah Ya Bais
  • Öfkede sabır için: “Ya Halim”
  • İrade kazanmak için: “Ya Kaviyy”
  • Çocuk sahibi olmak için :Ya Fettah Ya Bais
  • Zenginlik için : Ya Gani Ya Muğni
  • İşe girmek için: Ya Fettah ve Ya Rezzak
  • Tacizden ve iftiradan kurtulmak için: Ya Kahhar” Ya Müzill” ya da “ Ya Müntakiym”

Esmalar bir hoca tarafından önerilir.  Kişinin ihtiyacına göre belirlenen zikredilecek sıfat başlangıçta küçük sayılardan başlar. Dilek gerçekleştikten sonra da zikre devam edilmelidir.  Esma çekerken cinlerin de işin içine girebileceğine inanılır. Bu nedenle esma çekerken Ayet’el kürsi’ninde okunmasının İcab ettiği tembih edilir.

Günümüzde Esma Çekme Yaklaşımları

Günümüzde de bu işlerle uğraşan çok sayıda insan hatta astroloji,  psikoloji veya parapsikoloji uzmanları dahi vardır. “ Her insanda bazı esmaların özellikleri yoğun, bazıları zayıftır. Esmalar tüm evrenin potansiyelini açığa çıkaran enerji parçacıklarıdır. Tüm sıfatlarımız Allah'tan gelir, o sıfatların kişide soruna yol açmalarının nedeni fazla ön plana çıkmış olmalarıdır. Örneğin bir insanda Cebbar esması çok fazlaysa Halim esmasını zikrederek bunu dengeleyebilir.  Her duygu ve düşüncemiz ile beyindeki nöronlarımız ağacın dalları gibi belli bir şekilde dizilir. Esmalar ile bu dizilimi değiştirerek kendimizde olumlu sıfatların tecelli etmesini sağlayabilir”. [2] Bu inançlara göre belirlenmiş isimlerden bir veya birkaçı birkaç bin kere okununca o emel yerine gelecektir.   O insan da eksikliğe yol açan sıfatın giderilmesi o ihtiyacının temin edecek olan esmanın belli sayılarda zikredilmesi ile mümkündür.  Böylece o sıfatın insandaki eksikliği giderilmiş olacak; bekârsa evlenecek, işsizse iş bulacak, çocuğu yoksa çocuğu olacaktır.

Esma çekmenin faydasına inanan kişiler esmaların burçlara özel olarak seçilmesi gerektiğini savunur “Her burcun, gezegenlerin konumlanmasından kaynaklanan bazı zorlayıcı kişisel özellikleri olabilir. Esmalar ise, öne çıkan negatif özellikleri dengeleyecek etkilere sahiptir.”[3] Bir astroloji uzmanına göre örneğin akrep burcunda olanlar şu esmaları şu sayıda çekmelidir. “ MÜTEALİ (551 KEZ): Hem ruhsal tekâmül açısından hem maddi, manevi bütünleniş açısından kendinizi tamamlanmaya doğru yöneltmenizi sağlar. NAFİ (201 KEZ): Bolluk ve bereketi çekmek için zikredebilirsiniz. GAFFAR (1281 KEZ): Tüm evrende negatif oluşları silen bir rahmet kapısıdır.”

Eski devirlerde bu konu aşırıya kaçmış yüzüğü kaybolan dahi çalanın geri getirmesi için esma çekmiş,  çalanın sidikliğinin bağlanıldığına inanılmıştır.

İlgili Sayfalarımız ve Linkleri

KAYNAKÇA

 

  • [1]  A.T.Onay, Eski edebiyatta Mazmunlar,  MEB, 1996, SHF. 214-215
  • [2] DR. ENDER SARAÇ,” 12 burca ve binlerce derde 99 esma”, https://www.aktuel.com.tr/astroloji/2012/11/22
  • [3] NİYAZİ ALTILAR, ŞEHİR İNSANI BU ESMALARI OKUSUN, https://www.aktuel.com.tr/astroloji/2012/11/22

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış