Hut Nedir Balık Burcu ve Diğer Burç Grupları


 

Metaliʿü'l-saadet Mohammed ibn Emir Hasan el-Suʿudî - Istanbul (Turkey) in 1582…

Sâhib-ül-hût  ve Balık Burcu 

 

Hut Nedir Balık Burcu ve Diğer Burç Grupları  

Osmanlıca yazılışı; hût :  حوت

Hut Nedir ve Hut Burcu ( Balık Burcu )

Hut kelimesi Arapça kökenlidir. Sözlük anlamı ile balık, büyük balık anlamındadır. Astrolojide ise balık burcu manasında kullanılır. Balık Burcu yani Hut burcu:   güney yarım kürede Sevr burcundan ileride Hamel burcunun istikametinde bir burç olarak bilinmektedir.  Güneş  bu burca şubat ayında girmektedir.

Hut, kelimesi yunus balığının karnında gezdiği için Yunus Peygamber ile de birlikte kullanılmıştır. Yunus Peygambere bu nedenle Sâhib-ül-hût -balık adam- da denmiştir.

 

Hut Balık Burcu Felekler ve Diğer Burçlar

Eskiler,  dünyayı dokuz feleğin sardığına inanmakta,  yeryüzü merkez olmak üzere göğün dokuz kat olduğunu düşünmekteydi. ( bkz Felek Eflak Çarh Tasavvuru Şiirimizde Felekler İlk yedi felekte Ay, Utarid, Felek Eflak Çarh Tasavvuru Şiirimizde Felekler , Zühre, (bkzNâhid Nedir Kimdir ( Afrodit Venüs Zühre Alakası ) Şems, Merih, Müşterî, Zuhâl ( bkz  Keyvân Zühal Satürn Nedir ve Alakaları ) gezegenlerinin olduğuna, bu gezegenlerden sonra sekizinci felekte sabit yıldızlar, yani burçların bulunduğuna dokuzuncu feleğin ise bütün felekleri kapsayan "arş" olduğuna inanmaktaydılar. ( bkz  Arş Nedir Gökteki Atlas )

Bütün felekleri kapsayan "felek-i azam" doğudan batıya doğru olan dönüşünü yirmi dört saatte tamamlarken, diğer felekleri de dönmeye zorlar. Bu zorlama neticesinde feleklerin bazıları doğudan batıya, bazıları da batıdan doğuya doğru hareket etmeye başlar.  Felek-i Azam’ın diğer felekleri doğudan batıya, batıdan doğuya doğru döndürmeye zorlaması sonucunda mevsimler ve aylar meydana gelir. Felek-i azam bu dönüşünü bir yılda ve on iki ayda tamamlar.   ( bkz  KÜRSİ: ( Arş- Atlas ) Ayet-el kursi)

Bazı yıldızlar yerlerine yerleşmişler ve sabit kalmışlardır.  Fakat seyyare halinde olan gezegenlerin her biri farklı sürelerde bu burçları dolaşırlar. Güneş de kendine göre bir dolaşım içindedir.  Güneş kendi dönüşünü, sekizinci felekte bulunan 12 burcun her birinin evinde durak yapmak zorunda kalarak tamamlar. Güneş“ bir yılda takip ettiği düşünülen yörüngenin içinde olan on iki takımyıldızdan her birisinin “ .  (Demirci, 2000: 422)  evinde durak yapmak zorunda kalır.  Güneşin bu duraklara giriş ve çıkışı her yılın aynı günlerine denk gelmektedir.  Her gezegen kendi ekseninde dönerken dönüşlerini farklı sürelerde tamamlar. Bu nedenle iki farklı gezegen aynı anda bir burç diliminde buluşabilmektedir. [1]

Eskilerin inançlarına göre bu gezegenlerin bazıları, insanlara uğur getirirken bazıları uğursuzluk getirmektedir. Bazı gezegenler ise yarı uğurlu veya yarı uğursuzdur. İki uğurlu gezegenin aynı burçta buluşması, büyük şans, iki uğursuz gezegenin aynı burçta buluşması ise felaketler getirmektedir. Gezegenlerin bir burçta buluşmalarına  “kırân” denir. ( bkz  Kıran Nedir ( Astroloji)  Uğurlu yıldızların bir burçta birleşmesi“kırân-ı sa’deyn”, uğursuz yıldızların bir burçta bulunması ise “kırân-ı nahseyn” dir.  (Gülüm, 2014: 535). [2]Dolaşan bu gezegenlerin bu burçlara uğramaları,  “bu burçların diğer yıldız ve gezegenlerle yakınlık, uzaklıkları ve hareketleri, burçların insan ve hayat üzerindeki etkilerine sebep (Tolasa, 2001: 410)” olur.  “ Bu on iki parça içindeki sabit yıldızların şekilleri, belli hayvan veya nesne şekillerine benzetilmiştir. Bu benzetmeden yola çıkarak da burçlara isimler verilmiştir”, Balık, Akrep, Yengeç, kova gibi. “Esed burcu Güneş’e, Seretân burcu Kamer’e aittir. Hamel ve Akrep burçları Merih yıldızına, Sevr ile Mizan burçları Zühre yıldızına aittir. Cevzâ ile Delv burçları Zuhâl yıldızına ait bulunmuştur (Ağbal, 2012: 258).”

İnsanların doğum anlarında hangi gezegenlerin hangi burçta bulunmuş oldukları bu bakımdan önemlidir.  İnsanların bahtının açık ya da kapalı olması, kaderinin iyi veya kötü olması gelecekte ne olup ne olmayacağı bu konuma, burca, burçtaki uğurlu veya uğursuz gezegenlerin olup olmadığına  göre şekillenir.  Günümüzde dahi dünyaya gelenlerin doğduğu gün ve saatte güneşin bulunduğu burcun o kişinin karakteri, mizacı, hatta kaderini tayin ettiğine dair inanç,  canlı bir şekilde yaşamaya devam etmektedir.

Burçlar iklimlere, yönlere, anasır-ı erbaaya ve dört ahlata göre gruplara ayrılırlar. Ateş elementi burçlar (Burc-ı Âteşî); Hamel, Esed, Kavs...Toprak elementi burçlar (Burc-ı Hâkî); Sevr, Sünbüle, Cedy... Hava elementi burçlar (Burc-ı Bâdî); Cevza, Mizan, Delv...Su elementi burçlar (Burc-ı Âbî); Seretan, Akrep, Hût (Çakar, 2008: 120)'tur.

Mevsimlere göre taksim edilen burçlar  Nevrûz  ile başlar ve ilk burç olan Hamel (Koç) burcu mart ayına rastlar. Sonra sırayla her aya bir burç gelecek şekilde bir yıl tamamlanır. ( Nevrûz - Nevruz-u Amme, Nevruz u Hassa Nedir Şiirlerde Nevruz )  Bu sayede  her insanın doğum tarihine, ayı günü hatta doğum saatine göre bir burcu ve yükselen burcu oluşur. 

 Mevsimlere göre ise burçlar şu şekilde sıralanır: İlkbahar burçları; Hamel, Sevr, Cevza Yaz burçları; Seretan, Esed, Sünbüle Güz burçları; Mizan, Akrep, Kavs Kış burçları; Cedy, Delv, Hût (And, 2008: 335) ( bkz  Hamel Nedir ve Koç Burcunun Divan Şiirindeki Yeri )

Hamel u Sevr ile Cevzâ'da gelir fasl-ı bahâr.
Seretân u Esed ü Sünbûle'dir yaza medâr
Tutdu güz faslını Mizân ile Akreb dahi
Kavs Cediyy u Delv ile Hût kıldı zemistanda karâr  (İbrahim Hakkı)

 

 KAYNAKÇA

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


1 Yorum
02.05.2017 - 01:44
Bu durumda Hamel; Koç...Sevr; Boğa... Cevza; İkizler... Seretan; Yengeç... Esed; Aslan...Sümbüle; Başak... Mizan; Terazi... Akreb;Akrep... Kavs;Yay... Cedi;Oğlak... Devl; Kova... Hut;Balık... oluyormuş. Aslında burçlar fazla ilgimi çekmezdi ama ayın, güneşin, gezegenlerin hareketleri, hangi kat felekte oldukları şeklinde verdiğiniz bilgiler, olaya edebiyat açısından nasıl bakacağımızı göstermiş oldu. Çok teşekkürler hocam...