Hut – Balık Burcu ve Şiirimizde Müşteri Yıldızı


Hut – Balık Burcu ve Şiirimizde Müşteri Yıldızı
 
 
Güneşin, balık burcuna girdiği gün 19 Şubat’a denk gelir. Divân şiirinde "hut" balık burcunun diğer adıdır. Bu burç  “Burc-ı mâhî”, “Hût-ı felek” ya da “Kevkebetü’s-semekeyn”  adları ile de bilinmektedir.(And, 2008: 346 ) [1][2]
 
Bu burcun Enasır-ı erbadaki  ( dört temel element )  elementi su dur. Yani Hut – Balık burcu su grubundan  “burc-ı âbî” bir burçtur. Bu burcu temsil eden gezegen ise Müşteri’dir. Müşteri gezegeninin günümüzdeki eş anlamlısı ise Jüpiter’dir.   Müşteri gezegeni Merih ve Zühal ile birlikte "eflak-i selase-i ulviye" olarak adlandırılan uğurlu yıldızlar arasındadır.  Sa'd-ı ekber yani büyük uğurlu olarak anılan Müşteri altıncı felekte yer alır.
 
Balık – Hut burcunu temsil eden Müşteri insanlara cesaret, onur, cömertlik, baht açıklığı ve zarafet dağıtan bir yıldızdır. Bu burçta doğanlar, güzel konuşan, alçakgönüllü ve yumuşak huylu olurlar. Bu burçta ve su grubunda doğanlar,  sevgi dolu, vefalı ve çok duygusaldır. Sanatçılığa yakın bir mizaçta doğan bu burçtakiler, dost canlısı olan ama dostlarını çok zor seçen; tartışmaktan ziyade susmayı ve düşünmeyi seven, konuştuklarında da güzel şeyler söyleyen[3] kimseler olurlar.
 
Müşteri altıncı feleğe, pazartesi gecesi ile perşembe gününe egemendir. Müşteri'nin uğurlu rengi ise mavidir.  Müşteri yıldızı Merih ve Kamer ile dost,  Zühre ile Utarit düşmandır.
 
Güneş bu burca 19 Şubatta girer ve 20 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında bu burçta konaklar. Dolayısı ile Hut – balık burcu kış aylarının en sonuncu burcudur.
.
 
Zulmet-i deryâ-yı gamdan kurtulurdı fülk-i dil
Toğsa burc-ı Hût′dan görsem yüzi gün mâhumı        Sünbülzade Vehbî
 
Hurûş-ı mevc-i hüsnün burc-ı Hût'u eylemiş gark-âb
Ki mâh ol bahr-ı nâz u şîvede bir füls-i mâhîdir             Mostarlı Ziyâî [4]
Hût eyledi zîr-i hâke âheııg
Girdâb-ı hafâya girdi harçetıg    Şeyh Galib
 
Bürcü olmuşdur anın Kavs ile Hût
Âdemin gûşıındatı olurlar siibût    Şemseddin
 
Nakd-i dil virdüm meta-ı mihrüni aldum senün
Germ olurdı görse Mihr ü Müşterî bâzârumı      (Zâtî)
 
Zühhâda meylin işideli gelmez oldular
Bî-taylasan Müşterî vü bî-rîda seher      (Necâti) [5]
 
Kişver-i cûduna gerdûn disem olmaz mı
Eyledi Müşterî vü Zühre vü Keyvânı çerag    (Şeyh Gâlib)
 
Hut burcundan ve balıktan, dünyayı sırtında taşıyan öküzün altında balık olması inancı dolayısı ile de söz edilmiştir. Ayrıca Hut kelimesi, Yunus Peygamberin balığın karnında kaldığını telmih etmek manası ile de kullanılmıştır.
 
Hût eyledi zîr-i hâke âheng
Girdâb-ı hafâya girdi Harçeng         Şeyh Galip
 
(Balık, toprağın altına âhenk verdi, yengeç gizlilik girdâbına girdi.)
 
 
 
 
[1] Hafsanur YILDIRIM, DİVAN ŞAİRLERİNE GÖRE BURÇLAR, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 41
[2] Mustafa Uzun, BURÇ, DİA, cilt: 06; sayfa: 426
[3] Dilek IŞIKHAN, Divân Şâirlerinde Đlm-i Tencîm Tesîri , KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si 16 (Özel Sayı II): 110-114,
[4] Hafsanur YILDIRIM, DİVAN ŞAİRLERİNE GÖRE BURÇLAR, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 41
[5] Dilek IŞIKHAN, Divân Şâirlerinde Đlm-i Tencîm Tesîri , KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si 16 (Özel Sayı II): 110-114

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


1 Yorum
02.05.2017 - 01:24
Balık burcu için genel kanı; "çok duygusaldır, kolay ağlarlar" demişler, bir zamanlar. Oysa ağlamanın ötesinde başka özellikleri de varmış.